Davids Matteminuten!

Hur många huvudräkningsproblem klarar du på en minut!

Slut!

Du svarade rätt på {{correct}} av {{correct+wrong}} möjliga med en noggrannhet på {{accuracy() | number }}%

{{correct}} / {{wrong+correct}}