Alléfesten

4-6 hämtar sin fika i utposten. Fikan är uppmärkt med klassbeteckning.

Stationerna är placerade enligt nedan:

  • Station 1 – basketplanen
  • Statin 2 – konstgräs
  • Station 3 – Utanför Villa fridhill, vid rampen
  • Station 4 – Gräsmattan ut mot gatan vid villa Fridhilll