6-9:ans multiplikation

Årskurs: 2-6, samt repetitionsuppgifter för högstadiet.
Tid: 3,5 minuter. Totalt 42 frågor.
Syfte: Blandade frågor från 6-9:ans multiplikation.

STARTA