6:ans multiplikationstabell

Här övar du sexans multiplikationstabell. Är du klar med den kan du köra t.ex. 7:ans multiplikationstabell.

Results

-
Grattis! Du behärskar nu sexans multiplikationstabell. Glöm inte bort tabellen… så kom gärna tillbaka och öva lite då och då för att inte glömma bort den.

Öva mer så kommer du snart kunna sexans tabell!

#1. 6x8

#2. 6x2

#3. 6x5

#4. 6x4

#5. 6x10

#6. 6x6

#7. 6x11

#8. 6x9

#9. 6x0

#10. 6x3

#11. 6x1

#12. 6x7

KLAR