År, månader, veckor, dygn och datum

 • 1 ÅR = 4 kvartal = 12 månader = 52 veckor = 365 dygn
 • 1 kvartal = 3 månader
 • 1 vecka = 7 dagar.
 • 1 dygn = 24 h (timmar).
 • 1 skottår = 366 dygn.
 • Februari har 28 dagar, men 29 när det är skottår.

Gör frågequizet med totalt 25 frågor(!) här under efter att du läst texten ovanför.

Results

-

Grattis!

Du kan verkligen år, månader, veckor och dygn!

Öva mer på år, månader, veckor, dygn

Du kan öva genom att:

 1. be din lärare om hjälp
 2. få en extra genomgång
 3. få extraövningar
 4. öva på nytt här en annan dag när du fått den hjälp du önskat.

#1. 1 år = _____ månader.

1 år består av 12 månader:

 1. januari
 2. februari
 3. mars
 4. april
 5. maj
 6. juni
 7. juli
 8. augusti
 9. september
 10. oktober
 11. november
 12. december

#2. Ett år är ungefär ______ veckor (v).

Ett år består ungefär av 52 veckor.

#3. Det går _____ dygn på en vecka.

En vecka har 7 dygn:

 1. måndag
 2. tisdag
 3. onsdag
 4. torsdag
 5. fredag
 6. lördag
 7. söndag
NÄSTA FRÅGA

#4. På ett år går det vanligtvis _____ dygn.

#5. Maj månad har _____ dagar.

#6. Skottår är det varje...

#7. När det är skottår har februari månad _____ dagar.

När det är skottår får februari en extra dag. Vanligtvis har februari bara 28 dagar, men under skottår har februari 29 dagar.

Det gör att det under skottår är 366 dagar istället för 365 dagar som är det vanligaste för ett normalt år.

NÄSTA FRÅGA

#8. Efter september månad kommer ________ månad.

#9. September månad har _____ dagar.

#10. 3 veckor är detsamma som _____ dygn.

En vecka består av 7 dagar.

Två veckor är alltså 7 7 dagar = 14 dagar.

Tre veckor är alltså 7 7 7 dagar = 21 dagar.

#11. 2 dygn är detsamma som _____ timmar (h).

NÄSTA FRÅGA

#12. 2 år är ungefär detsamma som _____ veckor.

#13. Årets sjätte månad heter _____.

 1. första
 2. andra
 3. tredje
 4. fjärde
 5. femte
 6. sjätte
 7. sjunde
 8. åttonde
 9. nionde
 10. tionde
 11. elfte
 12. tolfte

#14. November är den ______:e månaden.

#15. Årets sista dag är den 31:a _______.

NÄSTA FRÅGA

Frågor om hur man skriver datum

#16. Om 28 september 2012 är detsamma som 2012-09-28. Vad är då: 13 juli 2009?

#17. Om 28 september 2012 är detsamma som 2012-09-28. Vad är då: 8 oktober 2017?

#18. Om 28 september 2012 är detsamma som 2012-09-28. Vad är då: 3 december 1981?

#19. Om 28 september 2012 är detsamma som 2012-09-28. Vad är då: 1 januari 1887

#20. Om 28 september 2012 är detsamma som 2012-09-28. Vad är då: 12 mars 2028?

NÄSTA FRÅGA

Blandade slutfrågor om år, månader, veckor, dygn.

#21. Januari månad har _____ dagar.

#22. Fyra dygn har _____ timmar tillsammans.

#23. 5 år har _____ månader.

#24. 3 dygn är _____ timmar.

#25. 96 h är detsamma som _____ dygn.

KLAR

Lämna ett svar