Area och omkrets på enkla 2D-figurer

Här under kan du lösa olika enkla uppgifter på area och omkrets av olika enkla 2D-figurer.