ATOMER & MOLEKYLER

Närbild, abstrakt vy över arkitektur.

Vad är en atom?

Atomer = Alla grundämnen består av små, små delar som kallas atomer. Atomer är så små att de inte går att upptäcka med ögonen eller vanliga mikroskop. Det finns ungefär 120 olika sorters atomer som forskarna känner till. Med hjälp av två eller flera atomer som sitter ihop bildas nya ämnen. Vill du lära dig mer om de olika sorters atomer som finns (grundämnen kallas dessa), så kan du klicka på länken för att komma till en sida om alla grundämnen där du kan läsa på om dessa:

Vad är en molekyl?

Molekyl = Alla atomer som sitter ihop i en förening med en annan atom kallas molekyl. Då två eller flera atomer sitter ihop.

atommodell

En vattenmolekyl består av två väteatomer (H) och en syreatom (O). H2O heter vattenmolekylen på kemispråk.

Olika antal atomer i en molekyl bildar olika ämnen.

Olika antal atomer och olika sorters atomer bildar tillsammans olika sorters molekyler. På bilden till höger till exempel… Den svarta atomen är en kolatom (C) och de vita atomerna är i detta fall syreatomer (O). Tillsammans bildar de den kemiska molekylen CO2. CO2 är koldioxid.

Nu har den ena syreatomen ”lossnat” från koldioxidmolekylen. Då har ett nytt ämne bildats istället. Det nya ämnet heter CO – alltså kolmonoxid.

Frågor

Alla frågor besvarar du digitalt i ett nytt word-dokument i Teams, eller i en anteckningsbok/löspapper med ditt namn.

Titta på vattenmolekylen (tre bilder ovanför)

Fråga 1: hur många vattenmolekyler kan du se?

Fråga 2: hur många atomer ser du?

Fråga 3: hur många väteatomer (H) ser du?

Fråga 4: hur många syreatomer (O) ser du?


Illustration: Nio atomer, men bara en molekyl.

Skillnad på en syreatom och en syremolekyl?

1 SYREATOM:

Atomen och grundämnet syre = O 

Illustration: En syreatom, (O)

2 SYREATOMER: Molekylen syrgas = O2

Om två syreatomer är nära varandra vill de gärna förenas med varandra (sitta ihop). Då bildas en molekyl som heter syrgas. De två bilderna nedan visar hur gasen syrgas (O2) bildas från två syreatomer (O).

Steg 1: två atomer börjar närma varandra.
Steg 2: syrgas har bildats. Atomerna sitter ihop och har byggt en molekyl. Molekylen heter O2 eller syrgas.

3 SYREATOMER: Molekylen ozon = O3

Om samma sak sker fast med tre atomer syre så kan en molekyl med tre syreatomer bildas. Den molekylen heter ozon (O3) eller ozongasmolekyl. Se bilden:

Bild: Här har tre syreatomer bildat molekylen som heter O3, ozongas.

Frågor

Fråga 5: Vad heter den molekyl som har 2 syreatomer?

Fråga 6: Vad är den kemiska formeln för a) kolmonoxid b) koldioxid c) ozon.

Fråga 7: Vad är skilladen på orden atom och molekyl?


Olika atomer (grundämnen) har olika förkortningar

För att det ska vara enklare att skriva olika kemiska namn och formler så använder man förkortningar i kemin. Grundämnet kol har till exempel förkortningen C. Grundämnet syre har förkortningen O. Järn har förkortningen Fe. Helium har förkortningen He. Och så vidare… Här är två bilder på vanligt förekommande eller kända grundämnen.

Frågor

Fråga 8: Titta på de två bilderna ovanför. Skriv ner alla grundämnen och deras förkortningar i dina frågesvar. Lär dig åtminstone fem av dessa ämnen – be en kompis förhöra dig eller någon vuxen.


När du arbetat klart med frågorna…

Läs igenom frågorna så att de är rätt och att du svarat med fullständiga meningar. Sedan kan du lämna in dessa digitalt här:

Ta fram den orange boken som heter ”Boken om Fysik och Kemi”. Denna bok.

I boken läser du sidorna 18-23. Skriv (rita gärna) och förklara efter du läst om följande saker:

  • Ytspänning
  • Hur kan vatten bära en tung båt?
  • Vad använde man vatten till förr i tiden?
  • Berätta om vattnets olika former och hur det kan växla mellan de olika formerna.

Credits:

Created with images by andreas160578 – ”atom chemistry molecular” • studebaker2008 – ”ATOMES.1.09” • MelSi – ”oxygen oxygen lax artificial respiration” • Freeimages9 – ”sky cloud blue” • Mhy – ”seagull sky fly”