Vad behöver jag kunna till provet? Kap 1 – åk 6.

Innehåll

Mål med området

Du ska:
-förklara varför vi använder decimaler

– kunna storleksordna decimaltal

– kunna multiplicera/dividera tal med 10, 100 och 1000. 

– kunna räkna med decimaltal

– kunna använda metoden kort division

– kunna räkna med överslagsräkningar

– kunna tabellerna upp till 10.

Hur ska vi lära oss detta?

Under v 34 – 39 kommer vi att arbeta med:

– enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

– problemlösning enskilt och med kamrat

– praktiska övningar i grupp, bl a mätningar av sträckor

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
•gör muntliga förklaringar till uppgifter
•gör skriftliga beräkningar i matteboken
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•kan formulera och lösa problem
•tar eget ansvar för ditt lärande
•visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra muntliga förklaringar till uppgifter
•göra skriftliga beräkningar i matteboken
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•formulera och lösa problem
•ta eget ansvar för ditt lärande
•visa dina kunskaper på diagnoser och prov