Begreppsordlistor i matematik på olika språk med bildstöd

Begreppsordlistorna här under består av tre kolumner

  1. en kolumn med begreppsordet på svenska
  2. en kolumn med begreppsordet översatt till det andra språket
  3. en kolumn med exempel eller förklaring av begreppet på svenska

Här hittar du begreppsordlistor

Matematiska begrepp Franska
Matematiska begrepp Dari
Matematiska begrepp Thai 
Matematiska begrepp Kinesiska
Matematiska begrepp Albanska
Matematiska begrepp Ahmariska
Matematiska begrepp Arabiska
Matematiska begrepp Bosniska Kroatiska Serbiska
Matematiska begrepp Romska Arli  OBS Kan innehålla felaktigheter.
Matematiska begrepp Ryska
Matematiska begrepp Somaliska
Matematiska begrepp Engelska
Matematiska begrepp Pashto
Matematiska begrepp Polska
Matematiska begrepp Spanska
Matematiska begrepp Sydkurdiska
Matematiska begrepp Tigrinya
Matematiska begrepp Turkiska 
Matematiska begrepp Vietnamesiska OBS Kan innehålla felaktigheter.
Matematiska begrepp Tyska
Matematiska begrepp Persiska
Matematiska begrepp Rumänska

Jobba med bråk interaktivt på alla språk här >>