Bråkräkning åk 4

Scanna QR-koden för att nå denna sida
på din telefon/surfplatta.

Frågor om ett cirkeldiagram

Storleksordna bråk

I matematik har du tidigare ordnat tal från störst till lägst eller från lägst till störst. T.ex:

a) Här storleksordnar vi skostorlekar från lägst till störst storlek: 33; 36; 40; 41 och 42.
b) Här storleksordnar vi hur många djur olika personer har, från flest till färst (=minst): 8 djur; 4 djur; 2 djur; 1 djur.

Istället för djur ska du nu storleksordna bråktal från störst till lägst:

Namnge och avläsa vanliga bråktal

Du ska även kunna namnge och avläsa vanliga bråktal. Har du koll på vad dessa bråktal heter i övningen:

Olika slags delar

Titta på cirkeln först och besvara de olika frågorna under cirkeln.

Lämna ett svar