Månad: september 2020

Vad behöver jag kunna till provet? Kap 1 – åk 6.

Innehåll Mål med området Du ska:-förklara varför vi använder decimaler – kunna storleksordna decimaltal – kunna multiplicera/dividera tal med 10, 100 och 1000.  – kunna räkna med decimaltal – kunna använda metoden kort division – kunna räkna med överslagsräkningar – kunna tabellerna upp till 10. Hur ska vi lära oss detta? Under v 34 – 39 kommer […]