Division med 10, 100 och 1000

Blandade övningar finns längre ner på sidan. Titta först i tabellen här under. Ser du sambandet mellan division 10, 100 och 1000?

1234/1=1234
1234/10=123,4
1234/100=12,34
1234/1000=1,234

Det kan vara bra att lära sig dividera med 10, 100 och 1000 så snabbt som möjligt för att kunna lösa uppgifter med svåra tal. Exempel på detta finns här under (klicka på exemplen för att se lösningar och svar):

Exempel 1: Juliette har hittat 35000 kronor. Hon bestämmer sig för att dela med sig av pengarna till 100 personer som hon känner. Hur mycket får var och en?

LÖSNING:

35000 kronor / 100 personer = 350,00

SVAR:

Varje person får 350 kronor.

Exempel 2: Heidi har 1000 skolpennor i sitt klassrum. Alla pennorna är värda 3000 kronor tillsammans. Vad är en penna värd?

LÖSNING:

3000 kronor / 1000 pennor = 3

SVAR:

Varje penna är värd 3 kronor/penna.

Divisionsövningar med 10, 100 och 1000:

Results

-
Grattis! Du kan ju division galant!

Bravo! Nästa gång går det bättre. Be gärna läraren eller din förälder om en extra genomgång – ibland hjälper det att få prata eller öva tillsammans.

#1. 189 / 100

#2. 900 / 100

#3. 7643 / 100

#4. 900 / 10

#5. 7643 / 1000

#6. 8912 / 1000 = ?

NÄSTA FRÅGA

#7. I en stad ska 100 personer dela på en vinst. Vinsten är på totalt 180000 kronor. Hur mycket får var och en av de 100 personerna av vinsten?

NÄSTA FRÅGA

#8. 189 / 10

NÄSTA FRÅGA

#9. På en skola går det 100 elever. Alla elevernas skollunch kostar 2000 kronor. Vad kostar varje elevs skollunch?

NÄSTA FRÅGA

#10. 1954 / 100 = ?

KLAR

Träna även

UTMANINGEN – kort division med minnessiffra utan nollor på slutet

Träna vidare på hur du nu räknar kort division med minnessiffra.

Hur räknar du divisioner som t.ex. 975 dividerat med 3? Där är inga nollor på slutet…