Energistaden

Du ska lämna ett enda förslag med eller utan arbetskamrat i din klass på en energistad. Alla förslag/bidrag lämnas in och publiceras här på sidan om cirka 1 veckas tid. Det vinnande förslaget (röstas igenom digitalt i alla klasser tillsammans). Resultatet publiceras längre ner på sidan efter 20 dec 2021.

Krafterksstad
Energistadsexempel

KRAV

Dessa saker måste finnas med på din ritning:

 1. En stad eller by.
 2. Vindkraftverk
 3. Kärnkraftverk
 4. Solpaneler
 5. Vattenkraftverk
 6. Hus eller företag
 7. Elledningar (stolpar)
 8. Skog
 9. Vägar
 10. Gatulampor
 11. Vatten: sjö/å/hav
 12. Land: buskar, gräs…
 13. Människor
 14. Bilar/bussar
 15. Laddstolpe till bilar

Hur ritar du träd och annat?

Exempel på elevers pågående arbeten


Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Så går omröstningen till av vilket bidrag i åk 4 som skall byggas

Mellan fredag 08:00 (17 dec) till måndag 08:00 (20 dec) är omröstningen igång. Då tittar vi gemensamt igenom alla bidrag som blivit inlämnade i tid. Ditt bidrag finns i så fall här under denna text. Välj det nummer på bidrag som du tycker bäst om – och som blir bra att bygga upp på riktigt i vårt klassrum. Du har nämligen en enda röst och får inte rösta på ditt eget bidrag. ALLA SOM RÖSTAR PÅ SITT EGET BIDRAG stryks från tävlingen. För att rösta behöver du ha tillgång till Teams på en dator, iPad, surfplatta eller smarttelefon

Här hittar du alla elevernas bidrag

Grattis till vinnarbidraget

Ert bidrag fick flest röster. Ni hade en väldigt kreativ tankegång genom hela processen i er grupp, med goda tips, idéer och lösningar.

Det som dessutom gjorde det ännu trevligare var just att se att ni hade så roligt och stöttande tillsammans under resans gång. Lycka till i fortsättningen med kreativiteten och samarbetet.

Tre duktiga elevers samarbete lönade sig, trots många, många fina och goda förslag från andra elever i klasserna. Alla femton krav finns med i er ritning som nu kommer att byggas.

Ritningen byggs upp av 12 arbetsgrupper på över 60 elever totalt! Varje grupp specialiserar sig på följande områden enligt mindmapen på bilden här under. Projektet får ta maximalt 1,5 v att bygga för varje grupp.

TÄNK PÅ

Tips till grupperna:

Tänk på att förhåll er till att en människa är 2 cm hög på bygget. Bilar, träd, cyklar, hus och annat ska vara rimligt stora i förhållande till människan som är 2 cm hög. Börja inte bygg direkt. Samla information om hur det ni ska bygga ser ut. Googla och tipsa varandra. Kom med olika Lösningsförslag i grupperna. Skissa på papper först och gör många idéförslag. Tänk hela tiden att det du bygger måste se rimligt högt/lågt ut i förhållande till en människa som är 2 cm hög. Material är i första hand kartong; papper; vattenfärg; limpistol; tyg; snöre; lim; pennor; målarfärg; saxar; linjaler; bomull eller vadd.

Glöm inte att skriva och berätta vad ni gjort varje tillfälle. Läs läroplansmålen för ämnet teknik här under:

Varför jobbar du med detta?

I ämnet teknik för åk 4-6 står det i det centrala innehållet att man ska jobba med:

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik[…].
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system[…].

I kunskapskraven för åk 6 (lpo -11) i ämnet teknik står det skrivet, på E-nivå, att:

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Källa: Skolverket, LPO -11.