Fjällen och Alperna

Ämne: biologi
Läroplan: Lgr 22 och Lgrsär 22
Åk: 5

Bild: Renar finns det gott om i norra Sverige. De äter gärna lavar, trädskott och bark, men även annan varierande kost.

När du är klar ska du kunna namnge och peka ut samt beskriva några faktan om följande arter (bland annat) – OBS! HAR DU INLOGG TILL NE.SE SÅ KAN DU KLICKA PÅ LÄNKARNA DESSUTOM:

 1. varg
 2. stenbock
 3. skogshare
 4. ren
 5. murmeldjur
 6. lämmel
 7. lo
 8. lammgam
 9. ljungpipare
 10. järv
 11. gems
 12. fjälluggla
 13. fjällräv
 14. dalripa
 15. björn
 16. tätört
 17. tranbär
 18. polarull
 19. lärkträd
 20. krypljung
 21. hjortron
 22. fjällbjörk
 23. edelweiss

Du ska även kunna förklara en del begrepp så som:

 1. äng
 2. växtzon
 3. trädgräns
 4. näringskedja
 5. naturreservat
 6. nationalpark
 7. myr
 8. kalfjäll
 9. glaciär
 10. fjällnära barrskog
 11. fjällbjörkskog
 12. exploatera
 13. bäck
 14. anpassning

Vidare information

Handledning till film med frågor. KRÄVER INLOGGNING

Sli-film, 14 min lång ca åk 4-6: Livet på fjället. KRÄVER INLOGGNING


PLANERING
Fjällvärlden och Alperna

Åk: 5
Ämne: biologi
Period: veckorna 33-36

Har du varit i fjällen någon gång? Vandrat på blommande hedar en sommar eller åkt ner för en backe i full fart på skidor en vinter? När man kommer upp till fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för ”Europas sista vildmark”. Att kalla det vildmark är inte helt rätt. Människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Men på grund av det hårda klimatet har det aldrig blivit så många människor som levt där. Nu ska du få veta mer om hur djur och växter klarar det tuffa livet på fjället.

Arbetssätt

Under detta moment kommer vi att prata om och utveckla våra kunskaper om djur och växter i fjällen och alperna. Vi kommer att se filmer, arbeta i text och aktivitetsbok och diskutera olika frågeställningar.

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

När du har arbetat med detta område kommer du:

 • kunna ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och alperna och berätta hur de kan överleva där.
 • kunna vad som menas med växtzoner.
 • kunna förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.
 • kunna berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

Utvärderingsformer

Du kommer att utvärderas undermomentets gång vid diskussioner och vid skriftligt arbete under lektioner. Slut examination kommer att vara skriftlig onsdagen den 13/1-2021.

Preliminär veckoplanering

v. 33

Vi börjar momentet med att titta på bilder som en lärare har fotograferat i fjällen på sommaren och vintern. Vi pratar om hur växter och djur ser ut där och varför de ser ut som de gör.

Vi har arbetar med sidorna 8 -13 i textboken och i aktivitetsboken med uppgifterna 1-10 på sidorna 2-4. Vi ser även filmen ”Livet på fjället” på SLI.se. Vi tittar även på olika djur i fjällen och olika växter från Bioresurs (mål: kunna namnge minst 8 växter och 8 djur) samt lite fakta om vissa av dem. Textuppgifterna i arbetsboken skall vara klara senast till tisdag veckan därpå. Tag hem och öva uppgifterna som repetition därhemma under helgen eller på måndag så att du kommer ihåg.

v. 34

Vi kommer att prata om och arbeta med ”Fjällen förr och nu” från Bioresurs sida. Till grund för våra diskussioner om människans påverkan på fjällvärlden kommer vi att ha Kiruna och LKAB. Vi ser även filmen ”This is Kiruna – how to move a city”. Vi kommer att läsa sidorna 14 och 15 i textboken och göra uppgifterna 13-14 på sidorna 5 och 6 i aktivitetsboken, klart senast till tisdag nästa vecka.

Textuppgifterna i arbetsboken skall vara klara senast till tisdag veckan därpå. Tag hem och öva uppgifterna som repetition därhemma under helgen eller på måndag så att du kommer ihåg.

v. 35

Denna vecka kommer vi att arbeta med ”Alperna”. Vi kommer att arbeta med vilka djur och växter man hittar i alperna och hur människan påverkar den. Vi läsa sidorna 16-19 i textboken och göra uppgifterna på sidan 7 i aktivitetsboken. Vi kommer även att titta på bilder på djur och växter i alperna och se filmen ”Alperna – en överblick” på SLl.se för att ge oss gemensamma referenser. Vi kommer att diskutera skillnader mellan alperna och fjällen och varför det är så.

Textuppgifterna i arbetsboken skall vara klara senast till tisdag veckan därpå. Tag hem och öva uppgifterna som repetition därhemma under helgen eller på måndag så att du kommer ihåg.

ANTECKNINGAR FÖR VECKA 35:

1. Skillnad/likhet mellan fjällen och Alperna.
– fjällens berg = upp till över 2-tusen meter höga.
– alpernas berg = upp till över 4-tusen meter höga.
– fjällens berg = mycket äldre än alperna
– inga björkar i alperna. Inga lärkträd i fjällen.
– träd växter på 2-tusen meters höjd i Alperna, men 900 m i fjällen.


2: Människans påverkan.
– Alperna = mest exploaterade bergskedjan i Europa.
– Man odlar mycket på jorden i Alperna.
– Kor betar och får i Alperna.
– Mycket turister i Alperna.


3: Djur/natur i Alperna.
a) edelweiss
b) lärkträd
c) lammgam
d) örn
e) falk
f) murmeldjur
g) gems
h) stenbock

Begreppsord. ROSA = djur. GRÖNA = växter. GULA = människans påverkan. ORANGA = allmännia begreppsord.

v. 36

Denna vecka avslutar vi momentet genom att repetera, måla växtzoner och skriva skriftligt prov:

 • 5a, 5b och 5c skriver provet på torsdag

Andra viktiga begrepp ”Europas sista vildmark” biologi åk 5

· Fjäll

· Växtzoner

· Fjällnära barrskog

· Fjällbjörkskog

· Kalfjället

· Anpassning

· Myr

· Carl von Linné

· Näringskedja

· Glacier

· Naturtillgångar

· Naturreservat

· Nationalpark

· Exploatera

· Växthuseffekten

· Alperna

· Bergskedja

· Exempel på djur och växter i fjällen (minst 8 djur och 8 växter)

· Exempel på djur och växter i alperna (minst 8 djur och 8 växter)

Kopplingar till läroplanen

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Fler övningar

Gör övningen nedan: hitta orden och skriv ner dem i ditt arbetshäfte + förklara varje ord du hittar.

Provdagen

Proven är något annorlunda för varje klass, men testar samma nivåer och områden. De görs följande tillfällen:

Torsdag:
– 5A kl 13:15-14:20 (65 minuter).

Fredag:
– 5C kl 8:00 till 9:05 (65 minuter).

– 5B kl 10:15-11:20 (65 minuter).

När du är klar med frågorna i texten ovanför eller behöver se de rätta svaren så klickar du på denna text.

De fem största länderna vid Alperna är: Tyskland; Frankrike; Schweiz; Österrike och . De två största länderna i Skanderna är: Sverige och . 

Om man avrundar Kebenekajse till närmaste tusentalsmeter blir berget  m.ö.h.

Europas högsta berg heter . Större delen av berget ligger i landet . Det är över  m.ö.h.

Överst på alla berg finns en . Översta växtzonen på alla berg heter . På vissa berg finns snö och is som aldrig smälter, även på sommaren. Det kallas för .

Motsatsen till lämmel i Sverige (svenska fjällen) heter i Alperna . Upp till  meter över havet växter träd/buskar i Skanderna. I Alperna växter träd och buskar ända upp till  meter över havet. 

Äldsta bergskedjan i Europa heter . Den är 400 miljoner år gammal.

Till provet

ALPERNAPÅ BÅDA STÄLLEN (Alperna & Skanderna)SKANDERNA
VÄXTER:
2 växter (ex: lärkträd och edelweiss).
VÄXTER:
2 växter som både finns i Alperna och i Skanderna:
Exempelvis gran + blåbär
VÄXTER:
5 växter (ex: hortron, hallon, odon, lingon, mjölon)
DJUR:
5 djur som bara finns i Alperna.
DJUR:
2 djur som finns både i Alperna och Skanderna.
DJUR:
5 djur som bara finns i Skanderna.
MÄNNISKANS PÅVERKAN PÅ NATUREN:
Ge minst 2 exempel på hur människan påverkat naturen i Alperna på ett dåligt sätt. (GULA KORTEN)
MÄNNISKANS PÅVERKAN PÅ NATUREN:
Ge minst 2 exempel på hur människan påverkat naturen i Skanderna på ett dåligt sätt. (GULA KORTEN)
MEDELHÖJD PÅ BERGEN I ALPERNA:
ca 4000 meter över havet.
MEDELHÖJD PÅ BERGEN I SKANDERNA:
ca 2000 meter över havet.
VARFÖR ÄR SKANDERNA LÄGRE ÄN ALPERNA?
DE 3 VÄXTZONERNA I ALPERNAVILKA TVÅ VÄXTZONER ÄR SAMMA FÖR BÅDE ALPERNA OCH SKANDERNA?DE 3 VÄXTZONERNA I SKANDERNA
HUR HÖGT UPP VÄXER TRÄDEN I ALPERNA? Varför?HUR HÖGT UPP VÄXER TRÄDEN I SKANDERNA? Varför?
LÄNDER:
Vilka länder (fem största) tillhör Alperna?
LÄNDER:
Vilka länder (2 största) tillhör Skanderna?
SVÅRA ORD
Exempelvis ska du kunna förklara alla svåra ord (ORANGE KORTEN). T.ex. veta vad som menas med glaciär.
Detta är en sammanfattning av vad som tas upp under provtillfället.

Planeringen ovan är omarbetad av David Lancelot Sjövall under HT 2022 enligt ny läroplan och länkar. Ursprungsidén: skapades 2020-12-06 13:23 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor. Skriv ut planeringen här.