Fyra räknesätten

Stödstrukturer för de fyra räknesätten (övningar finns längre ner).

I skolan ska eleven lära sig många nya begreppsord inom matematik. Några av de första är: addition, multiplikation, division och subtraktion, men även ord så som term, summa, differens, produkt, faktor, täljare, nämnare och kvot. Vad dessa är och när eleverna behöver kunna detta gås igenom i dessa stödmallar här under. Allra bäst är om eleven redan senast i slutet av åk 4 klarar av att jobba med och använda dessa begreppsord.

ÖVA PÅ BEGREPPEN HÄR UNDER