FYSIK – Universum

UNIVERSUM 

Åk 6 

Läroplan: LGR22

Lärmatris för delområdet universum i ämnet fysik 

person standing under a rock formation on a starry night
Photo by Pixabay on Pexels.com
Delområde Nybörjare Mellan Expert 
Stjärnbilder
 
Kan nämna några stjärnbilder. Känner till några stjärnbilders historia och betydelse. Kan detaljerat förklara stjärnbilders ursprung och deras betydelse genom tiderna. 
Världsbilder Känner till en världsbild. Kan jämföra gamla och nya världsbilder. Förstår och kan förklara världsbilders historiska utveckling och påverkan på vetenskapen. 
Solsystemet Vet vad solsystemet är. Känner till solsystemets uppbyggnad och komponenter. Har djup förståelse för solsystemets dynamik och historia. 
Planeterna i solsystemet Kan räkna upp några planeter. Förstår planeternas position och egenskaper. Har detaljerad insikt om varje planets särdrag och historia. 
Kometer, meteorer och meteoriter Känner till skillnaden mellan dem. Vet hur varje fenomen bildas. Kan beskriva fenomenens roll i solsystemets utveckling. 
Universum och Big Bang Vet vad Big Bang-teorin innebär. Känner till universums uppbyggnad efter Big Bang. Förstår och kan förklara detaljerna och bevisen bakom Big Bang-teorin. 
Galaxer Känner till vad en galax är. Förstår hur galaxer bildas och utvecklas. Har djup insikt i olika typer av galaxer och deras interaktioner. 
Avstånd i rymden Vet att rymden är enormt stor. Känner till några sätt att mäta avstånd. Kan utförligt beskriva metoder för att mäta avstånd i rymden och deras betydelse. 
Människan i rymden Vet om människans resor till månen. Förstår utmaningarna med rymdresor. Kan diskutera framtida möjligheter och utmaningar för människans utforskning av rymden. 
Satelliter Vet vad en satellit är. Känner till olika typer av satelliter och deras användningsområden. Har detaljerad kunskap om satellitteknik och dess påverkan på samhället. 
Tidmätare för rymden och astronomi Vet att tiden kan mätas med stjärnor. Känner till några historiska tidmätningssätt baserade på astronomi. Förstår och kan diskutera hur stjärnor och andra himlakroppar har använts för tidmätning genom historien. 
Ämnesspecifika begrepp Känner till några begrepp. Kan använda och förklara flera begrepp korrekt. Kan kritiskt granska och djupt analysera begrepp inom ämnet. 

VECKOPLAN 

Åk 6, fysik: universum 

V Datum Aktivitet & kontext Sidor i boken Exempel/provproblem 
34 2023-08-24 Torsdag Introduktion till astronomi och börja med stjärnbilder s 8-9 Hur många stjärnbilder känner du till? 
34 2023-08-25 Fredag Fortsättning om stjärnbilder och introduktion till världsbilder s 10-11 Vilka olika världsbilder har funnits genom historien? 
35 2023-08-28 Måndag Utforska solsystemet s 12-13 Vilka är de inre och yttre planeterna i vårt solsystem? 
35 2023-08-29 Tisdag Djupdykning i planeterna i solsystemet s 14-15 Hur skiljer sig de olika planeternas atmosfärer åt? 
35 2023-08-30 Onsdag Kometer, meteorer och meteoriter s 16 Vad är skillnaden mellan en meteor och en meteorit? 
35 2023-08-31 Torsdag Universum och Big Bangs teori s 17 Vad menas med Big Bang? 
35 2023-09-01 Fredag Förståelse om galaxer s 18 Vilka olika typer av galaxer finns det? 
36 2023-09-04 Måndag Avstånd i rymden och hur vi mäter avstånd s 20 Hur kan man mäta avstånd i rymden? 

Av: David L Sjövall 


VETEKNSKAPSMÄNNEN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN

Ptolemaios: Jorden i centrum ????

Låt oss börja med en kille som hette Ptolemaios. Han levde för över 2000 år sedan! Tänk dig att du sitter i en biograf, och du är stjärnan i filmen. Så kände sig människor på den tiden; de trodde att Jorden var i centrum av allt och att solen, månen och stjärnorna snurrade runt oss. Det var lite som att vara huvudpersonen i en film!

Nikolaus Kopernikus: Solen tar över ????

Men sen kom en man som hette Kopernikus, och han sa: ”Eh, vänta nu lite. Vad om det inte är så att allt kretsar runt oss? Vad om det istället är solen som är i centrum?” Det var som att plötsligt inse att du kanske inte är huvudpersonen i filmen, utan bara en av skådespelarna. Först var folk lite chockade, men det fick dem att tänka nytt.

Galileo Galilei: Bevisen kommer in ????

Sedan kom Galileo med sitt teleskop och började titta på himlen. Han sa: ”Hörni, Kopernikus hade rätt!” Galileo såg saker som månens kratrar och Jupiter med dess månar, som inte skulle vara möjligt om Ptolemaios hade rätt. Det var som att plötsligt ha videobevis för att filmen inte alls handlade om dig, utan om en hel grupp människor (och planeter!).

Låt oss gå in på djupet kring dessa vetenskapsmän…

Ptolemaios: Geocentrisk världsbild ????

Ptolemaios är mest känd för sin geocentriska världsbild, vilket betyder att han ansåg att Jorden var i centrum av universum. I denna modell kretsade alla himlakroppar, inklusive solen och stjärnorna, runt Jorden i komplicerade banor som kallades epicykler. Detta tankesätt stöddes också av katolska kyrkan, eftersom det passade väl med deras religiösa övertygelser.

Nikolaus Kopernikus: En förändrad syn ????

Nikolaus Kopernikus kom med en revolutionerande idé: en heliocentrisk världsbild. I denna modell var det solen, inte Jorden, som var i centrum. Detta var en stor förändring och utmanade den tidigare geocentriska världsbilden. Kopernikus hade inte bara omkastat universum; han hade också omkastat en hel världsbild som hade varit dominerande i århundraden.

Galileo Galilei: Vetenskaplig bevisning ????

Galileo använde ett teleskop för att samla bevis som stöttade Kopernikus’ heliocentriska modell. Han observerade bland annat faser hos Venus och månar runt Jupiter, något som var svårt att förklara med den geocentriska modellen. Detta ledde till konflikt med katolska kyrkan, som ansåg att dessa upptäckter var i strid med Bibelns lära.

Katolska kyrkans påverkan ⛪

Katolska kyrkan hade en viktig roll i alla dessa teorier. De stödde den geocentriska modellen eftersom den passade deras tolkning av Bibeln. När Galileo presenterade bevis för den heliocentriska modellen, ansåg kyrkan detta som kätteri, och Galileo tvingades dra tillbaka sina påståenden.

Holistisk världsbild ????

Om vi ska prata om en ”holistisk världsbild,” så kan det vara en förståelse för att allting hänger samman. Det är inte bara jorden eller solen som är viktiga, utan hela universum är som ett nätverk av interagerande delar. Detta är en insikt som har blivit allt viktigare i modern astrofysik.

EN TIDSLINJE – Universum skapas och fram till nutid

 1. Big Bang 14 miljarder år sedan.
 2. Jorden bildas 4,5 miljarder år sedan.
 3. Första livet på jorden, med bakterier som heter arkéer 3,5 miljarder år sedan.
 4. Första fiskarna i havet 500 miljoner år sedan.
 5. Första barrträdet 300 miljoner år sedan.
 6. Första dinosaurierna 250 miljoner år sedan.
 7. Första tidiga däggdjuren 200 miljoner år sedan.
 8. Första blommorna 120 miljoner år sedan.
 9. Dinosaurier dog ut 60 miljoner år sedan.
 10. Första förmänniskan på två ben 700 000 år sedan.
 11. Homo Sapiens, vi människor, uppstod 200 000 år sedan.

Tillverka en egen tidslinje enligt ovan:

Om vi har ett snöre som är 14 000 cm långt (för att representera 14 miljarder år), kan vi räkna ut varje delområdes position genom att dela dess ålder med den totala åldern och multiplicera med snörets längd.

Om vi räknar ut detta för alla händelser får vi:

 • Big Bang: 14 000 cm
 • Jorden bildas: 4 500 cm
 • Första livet på jorden: 3 500 cm
 • Första fiskarna: 500 cm
 • Första barrträdet: 300 cm
 • Första dinosaurierna: 250 cm
 • Första tidiga däggdjuren: 200 cm
 • Första blommorna: 120 cm
 • Dinosaurier dog ut: 60 cm
 • Första förmänniskan: 0,7 cm
 • Homo Sapiens: 0,2 cm

Stöd och hjälp

Du vet väl om att boken finns uppläst för dig med läs- och skrivsvårigheter via Inläsningstjänst.
Direktlänk till boken finns här:

ILT – Education (ilteducation.se)

I webbläsaren Microsoft Edge har du dessutom automatisk talsyntes, vilket underlättar om du har svårigheter att läsa texten.

Checklista – faktatext om planet (egenbedömning)

Checklista för faktatext om planeter – årskurs 6JaDelvisNej
Jag har en tydlig rubrik
Jag har en bra inledning
Min text är skriven i en objektiv ton
Jag har en bra avslutning
Sexfältare – Jag skriver om en planet i solsystemet
Jag nämner planetens namn
Jag beskriver var planeten ligger i förhållande till solen
Jag berättar varför planeten är intressant eller unik
Jag nämner något speciellt med planetens atmosfär, yta eller klimat
Jag jämför planetens storlek med andra planeter eller med jorden
Jag nämner hur snabbt planeten roterar och hur länge det tar för den att kretsa runt solen
Jag nämner om människor eller rymdsonder har besökt planeten
Jag beskriver vem som har besökt och vad vi har lärt oss
Jag nämner när planeten upptäcktes
Jag nämner om det har skett några viktiga upptäckter eller observationer nyligen
Jag beskriver var i rymden planeten ligger
Jag nämner om det är möjligt för människor att besöka planeten i framtiden

Övningsfrågor att träna på inför bedömningstillfällen…

Övningsfrågor till NO-prov om astrofysik (= läran om universum)

Kommer dessa frågor på provet? Nja… Dessa frågor är frågor som liknar frågor som kan komma på provet. För en att vara helt säker vad som kommer på provet behöver du kolla med lärmatrisen och målen i området. Fråga gärna din lärare.

DelområdeNybörjareMellanExpert
1. StjärnbilderVad är en stjärnbild? Nämn tre stjärnbilder.Vad symboliserar/är stjärnbilden Orion för något? Hur användes stjärnbilderna förr i tiden? Vad är zodiaken?Hur har stjärnbildernas betydelse förändrats över tid? Kan det finnas användningsområden för stjärnbilder än idag? Vilka?
2. VärldsbilderVad menas med en geocentrisk världsbild? Nämn en person som bidragit till utvecklingen av vår nuvarande världsbild. Vad är en heliocentrisk världsbild?Jämför den geocentriska och heliocentriska världsbilden. Vilken påverkan har världsbilder haft på vetenskapen? Vad är den nuvarande vetenskapliga bilden om universums uppbyggnad?Hur har världsbilder utvecklats genom historien? Vilken roll spelade Galileo i övergången till en heliocentrisk världsbild?
3. SolsystemetVad är solsystemet? Nämn tre objekt som finns i solsystemet. Är Pluto en planet? Förklara varför.Vad är solsystemets vanligaste himlakroppar? Hur rör sig planeterna runt solen? Hur bildades solsystemet?Hur har solsystemet utvecklats över tid? Vilken roll spelar gravitation i solsystemet?
4. Planeterna i solsystemetHur många planeter finns i vårt solsystem? Vilken planet är närmast solen? Vilken planet är känd för sina ringar?Vilka planeter är gasjättar? Vilka planeter är stenplaneter? Vad är en exoplanet?Vad kännetecknar Jupiters atmosfär? Hur har Mars’ klimat förändrats över tid?
5. Kometer, meteorer och meteoriterVad är en meteorit? Vad är en komet? Vad är en meteor?Hur bildas en komet? Vad sker när en meteor når jordens atmosfär? Hur bildas en meteorit?Hur påverkar meteoriter jordens ekosystem? Hur bidrar kometer till förståelsen av solsystemet? Varför säger man att kometer har en ”kometsvans” ibland?
6. Universum och Big BangVad är Big Bang? Hur gammalt är universum enligt Big Bang-teorin? Vad är en galax?Vad hände direkt efter Big Bang? Varför heter Big Bang just som det gör?Vilka bevis finns för Big Bang-teorin? Varför utvidgas universum sig hela tiden?
7. GalaxerVad är en galax? I vilken galax finns vårt solsystem? Vad är en stjärnhop?Vad är en spiralgalax? Hur bildas en galax? Vad är en elliptisk galax?Hur har galaxstrukturen utvecklats över tid? Varför är vår galax platt som en pannkaka?
8. Avstånd i rymdenVad är en ljusår? Är Proxima Centauri närmare eller längre bort än 5 ljusår? Hur långt bort är månen?Hur använder man ljus för att mäta avstånd? Varför är det viktigt att veta avstånd i rymden – ge några exempel.Vilka utmaningar finns med att mäta avstånd i rymden? Hur har metoder för att mäta avstånd förändrats över tid?
9. Människan i rymdenVilken astronaut var den första att gå på månen? Vad är ISS? Vad är ett rymdskepp?Vad är utmaningarna med bemannade rymdresor? Hur påverkar rymdresor människokroppen? Vilka är riskerna med rymdresor?Hur ser framtida planer ut för människans utforskning av rymden – ge något exempel? Ge några exempel på varför det är viktigt att vi människor forskar om rymden? Om det vore möjligt för en människa att skrika utan syrgastub i rymden, varför går det ändå inte att höra ljudet?
10. SatelliterVad är en satellit? Vad är en kommunikationssatellit? Vad är GPS?Vad är en geostationär satellit? Hur används satelliter i meteorologi? Vad är en spionsatellit?Vad är riskerna med rymdskräp? Hur har satellitteknik förändrat modern krigsföring? Vad varför är månen en satellit och vad heter denna typ av satellit?
11. Tidmätare för rymden och astronomiHur kan man använda solen för att mäta tid? Vad är en solklocka? Vad är en månkalender?Hur har stjärnor använts i navigation? Vad är den julianska kalendern?Hur används atomklockor i astronomin? Varför är det viktigt att mäta rätt tid i rymden?
12. Ämnesspecifika begreppVad är ett ljusår? Vad är ett svart hål?Vad är en supernova? Vad är en vit dvärg?Hur definieras begreppet ”universum”?

Öva begreppsord / expertord

Vill du läsa mer om rymden?

Läs på nästa sida under lämatrisen…