FYSIK – Universum

UNIVERSUM 

Åk 6 

Lärmatris för delområdet universum i ämnet fysik 

person standing under a rock formation on a starry night
Photo by Pixabay on Pexels.com
Delområde Nybörjare Mellan Expert 
Stjärnbilder
 
Kan nämna några stjärnbilder. Känner till några stjärnbilders historia och betydelse. Kan detaljerat förklara stjärnbilders ursprung och deras betydelse genom tiderna. 
Världsbilder Känner till en världsbild. Kan jämföra gamla och nya världsbilder. Förstår och kan förklara världsbilders historiska utveckling och påverkan på vetenskapen. 
Solsystemet Vet vad solsystemet är. Känner till solsystemets uppbyggnad och komponenter. Har djup förståelse för solsystemets dynamik och historia. 
Planeterna i solsystemet Kan räkna upp några planeter. Förstår planeternas position och egenskaper. Har detaljerad insikt om varje planets särdrag och historia. 
Kometer, meteorer och meteoriter Känner till skillnaden mellan dem. Vet hur varje fenomen bildas. Kan beskriva fenomenens roll i solsystemets utveckling. 
Universum och Big Bang Vet vad Big Bang-teorin innebär. Känner till universums uppbyggnad efter Big Bang. Förstår och kan förklara detaljerna och bevisen bakom Big Bang-teorin. 
Galaxer Känner till vad en galax är. Förstår hur galaxer bildas och utvecklas. Har djup insikt i olika typer av galaxer och deras interaktioner. 
Avstånd i rymden Vet att rymden är enormt stor. Känner till några sätt att mäta avstånd. Kan utförligt beskriva metoder för att mäta avstånd i rymden och deras betydelse. 
Människan i rymden Vet om människans resor till månen. Förstår utmaningarna med rymdresor. Kan diskutera framtida möjligheter och utmaningar för människans utforskning av rymden. 
Satelliter Vet vad en satellit är. Känner till olika typer av satelliter och deras användningsområden. Har detaljerad kunskap om satellitteknik och dess påverkan på samhället. 
Tidmätare för rymden och astronomi Vet att tiden kan mätas med stjärnor. Känner till några historiska tidmätningssätt baserade på astronomi. Förstår och kan diskutera hur stjärnor och andra himlakroppar har använts för tidmätning genom historien. 
Ämnesspecifika begrepp Känner till några begrepp. Kan använda och förklara flera begrepp korrekt. Kan kritiskt granska och djupt analysera begrepp inom ämnet. 

VECKOPLAN 

Åk 6, fysik: universum 

V Datum Aktivitet & kontext Sidor i boken Exempel/provproblem 
34 2023-08-24 Torsdag Introduktion till astronomi och börja med stjärnbilder s 8-9 Hur många stjärnbilder känner du till? 
34 2023-08-25 Fredag Fortsättning om stjärnbilder och introduktion till världsbilder s 10-11 Vilka olika världsbilder har funnits genom historien? 
35 2023-08-28 Måndag Utforska solsystemet s 12-13 Vilka är de inre och yttre planeterna i vårt solsystem? 
35 2023-08-29 Tisdag Djupdykning i planeterna i solsystemet s 14-15 Hur skiljer sig de olika planeternas atmosfärer åt? 
35 2023-08-30 Onsdag Kometer, meteorer och meteoriter s 16 Vad är skillnaden mellan en meteor och en meteorit? 
35 2023-08-31 Torsdag Universum och Big Bangs teori s 17 Vad menas med Big Bang? 
35 2023-09-01 Fredag Förståelse om galaxer s 18 Vilka olika typer av galaxer finns det? 
36 2023-09-04 Måndag Avstånd i rymden och hur vi mäter avstånd s 20 Hur kan man mäta avstånd i rymden? 

Av: David L Sjövall 


Stöd och hjälp

Du vet väl om att boken finns uppläst för dig med läs- och skrivsvårigheter via Inläsningstjänst.
Direktlänk till boken finns här:

ILT – Education (ilteducation.se)

I webbläsaren Microsoft Edge har du dessutom automatisk talsyntes, vilket underlättar om du har svårigheter att läsa texten.