Geometri åk 4

Planering
– Geometriska objekt

Eleven har under vårterminen i åk 4 tränat på att känna igen, beskriva, jämföra olika geometriska objekt. Eleven har också fått träna på att konstruera vanliga 2D- och 3D-objekt, vilka finns på s. 89 i ma-boken samt ytterligare fler i det centrala innehållet här under.
Eleverna ska även kunna namnge objekten efter att vi jobbat med dem individuellt, via filmklipp, genomgångar, diskussioner och olika datorhjälpmedel samt ritövningar.

Syfte

Matematik – Årskurs 4-6

Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Mål/Förmågor

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Matematik – Årskurs 4-6

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Matematik – Årskurs 4-6

Geometri

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Matematik – Årskurs 4-6

Nivå 1Nivå 2Nivå 3
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Hämtat ur LPO -11

2-dimensionella geometriska former

Många former ska man lära sig i skolan, men bland de 2-dimensionella formerna så hittar vi en grund i bilden här nedan. Det finns därefter så klart en mängd olika underkategorier av varje grupp av geometrisk figurer. T.ex. finns det bland gruppen trianglar bland annat: likbent triangel; rätvinklig triangel; oregelbunden triangel och liksidig triangel.

Ladda gärna ner bilden till dina elever eller ditt skolarbete eller din sida på Internet så länge en länk till alfacat.se finns med.

3D-figurer som Lina gjort

Lina i åk 4 har gjort dessa 3D-figurer som man kan öva att rita.

För att beskriva olika geometriska figurer behöver du känna till olika begrepp och egenskaper

Här är några egenskaper du skall känna till.

Bild: Hörn, kant, sidoyta, basyta på en rymdgeometrisk figur.

Film om geometriska former

Denna film tittar vi hemma och gemensamt i skolan på om de geometriska formerna.

Filmen går igenom allmänna begrepp och figurer inom geometri.

TESTA DIG

Geometri för årskurs 4-6

Testa dina kunskaper om geometri här under.

Lycka till!
STARTA