Geometri – cirkelns area och omkrets

Formeln för cirkelns omkrets:

diametern multiplicerat med pi

Alltså, har du en cirkeln med diametern 5 dm och talet pi till 3 så räknar du ut omkretsen genom: 5 cm multiplicerat med 3 = 15 cm.

Formeln för cirkelns area:

radie multiplicerat med radie multiplicerat med pi

Alltså, har du en cirkel med radien 3 m och talet pi till 3, så räknar du ut arean genom:

3 meter multiplicerat med 3 meter multiplicerat med 3 = 27 kvadratcentimeter

Öva på omkrets, area av cirklar här:

Results

-

Mycket duktigt av dig

Du klarade detta testet riktigt bra. Du har god koll på hur du räknar med cirkeln och area/omkrets.

Öva minst 10 min / dag

Du klarade detta testet mindre bra. Just nu har du lite koll på hur du räknar med cirkeln och area/omkrets, men du kan bli bättre. Prata med din lärare och be om hjälp.

#1. Cirkeln har en radie på 5 cm. Beräkna omkretsen av cirkeln.

Omkretsen av en cirkel

Om du vill ha reda på cirkelns omkrets behöver du först ta reda på vad diametern är i längd. I detta fall vet du att radien är 5 cm. Då är diametern dubbelt så lång, allts 10 cm. 

Omkretsen räknar vi sedan ut genom:

diametern multiplicerat med pi. Alltså 10 cm multiplicerat med 3 = 30 cm.

#2. Vad blir radien? Diametern är 40 cm.

Diameter och radie

Diametern är alltid dubbelt så stor som radien. Radien är alltid halva diametern.

NÄSTA FRÅGA

#3. Diametern är 4 meter för denna cirkel. Tekla vill måla halva cirkelns röda del till blå. Hur många meter ska han måla?

Halva röda området

Halva röda området är ju cirkelns halva omkrets. Så vi får räkna ut omkretsen:

diametern 4 meter multiplicerat med pi 3 = 12 meter

Därefter måste vi plocka bort halva omkretsens längd. Alltså:

12 m / 2 = 6 m

Svar: 6 meter ska Tekla måla till blå färg.

#4. Cirkelns radie är 5 cm. Beräkna arean om pi är 3.

KLAR