GEOMETRI: Omkrets för rektangel, kvadrat och trianglar

Omkrets = hur långt det är runt en figur. Till exempel hur många centimeter det är runt en triangel.

Testa dig själv

Results

-
Bra kämpat – du klarade testet!

Öva mer och ställ gärna frågor till din lärare om du behöver hjälp. Omkrets är viktigt att kunna i livet. Till exempel när du ska köpa nya lister till golv eller väggar därhemma eller köpa ett nytt staket.

NÄSTA FRÅGA

#1. Vad blir omkretsen? (Alla mått är i cm). SKRIV BARA SVARET

Omkretsen

Den blir 8 8 5 = 21

Svar: omkretsen blir 21 cm

#2. Vad blir omkretsen på den rätvinkliga triangeln? (Alla mått är i cm)

Omkretsen

Uträkning:
11 10 4 cm = 25 cm

Svar:

Omkretsen blir 25 cm för triangeln

#3. Vad blir omkretsen för. den likbenta triangeln om alla mått är i cm?

Omkretsen för en likbent triangel

Uträkning:
3 3 3 cm = 9 cm

Svar:
Omkretsen för den likbenta triangeln är 9 cm.

NÄSTA FRÅGA

#4. Vad blir omkretsen för rektangeln? Alla längder är i centimeter.

Omkretsen för rektangeln

Uträkning:
12 12 5 5 = 34 cm

Svar:
Omkretsen för rektangeln blir 34 cm.

#5. Vad är omkretsen för kvadraten? Alla mått är i centimeter.

Omkrets för kvadraten

Uträkning:
5 cm 5 cm 5 cm 5 cm = 20 cm

Svar: 
Omkretsen för kvadraten är 20 cm.

KLAR