Geometriska 2D-figurer

Öva vanligt förekommande 2D-figurer och begrepp

Results

-
Bra kämpat! Du kan många av de vanligaste geometriska 2D-figurerna nu!

Bra försök.

Öva mer så att du kommer kunna fler av dessa figurer så småningom.

Lycka till!

#1. Vad heter det gula sträcket som går från mittpunkten ut till cirkeln?

Cirkelns radie

Om man drar en sträcka mellan cirkelns mittpunkt ut till cirkeln så har du fått det som kallas cirkelns radie.

VISSTE DU ATT: cirkelns radie behöver du ha god kännedom om för att till exempel räkna ut arean av en cirkel redan under mellanstadiet.

#2. Vad heter denna typ av triangel?

Likbent triangel

Ser du att bara två av triangelns sidor är lika långa? En sådan triangel kallas likbent triangel.

De flesta människor har också två lika låna ben, vilka tillsammans med marken under dem bildar en likbent triangel.

NÄSTA FRÅGA

#3. Vad heter figuren?

#4. Vad heter femhörningen med ett finare namn?

#5. Vad heter sexhörningen med ett finare namn?

#6. Vad heter det gula sträcket genom figuren?

Cirkelns diameter

Diametern är den längsta sträckan genom en cirkel. Diametern går även genom mittpunkten.

Visste du att:

  • diametern är dubbelt så lång som radien.
  • med diametern så ska du kunna räkna ut en cirkels omkrets senast i slutet av årskurs 6 eller tidigare.
NÄSTA FRÅGA

#7. Vad heter denna figur?

NÄSTA FRÅGA

#8. Vad heter denna figur?

#9. Vad heter denna typ av triangel?

Rätvinklig eller rät triangel

Ser du kanten mellan sidan som är 4 och den sidan som är 10 längdenheter lång? Den sidan är rät. Alltså är denna typ av triangel rätvinklig.

#10. Vad heter denna typ av triangel?

Vad är liksidig triangel?

Ser du att sidorna är lika långa i denna triangel? En sådan triangel kallas liksidig triangel.

#11. Vad heter den gula punkten i mitten av figuren?

Cirkelns mittpunkt

I cirkelns mitt finns alltid mittpunkten.

NÄSTA FRÅGA

#12. Vad heter denna figur?

KLAR