Intranet

Intranet för arbete

Denna sida är till för dig med behörighet i IST eller Office 365 samt Teams.

Veckonyheter

Veckonyheterna kräver inloggning i Teams. Nyheterna publiceras varje söndagskväll.

Göra en anmälan

Anmälningar, incidentrapporter, tillbud o.dyl. OBS! FUNGERAR BARA MED INTERNET EXPLORER OCH TILLÄGG I DIN DATOR.