INTRANET

INTRANET FÖR CHEFER OCH ANSTÄLLDA

Denna sida är till för dig med behörighet i IST, kommunintranet eller Office 365 samt Teams. Office365 och Teams finner du längst ner på samtliga av Alfacat’s sidor.

Frånvarohantering

Antingen fyller du i och laddar ner dokumentet som heter ”Avstämning av frånvaro” här under, eller så fyller du i uppgifterna längre ner som sedan genererar en https-krypterad word-fil.

VECKONYHETER PERSONAL

Veckonyheterna kräver inloggning i Teams. Nyheterna publiceras varje söndagskväll.

DELNINGSPOOLEN

Hyr bil, cykel, m.m. vid t.ex. konferenser eller annat.

KRISHANTERING – ”NÄR KRISEN ÄR FRAMME”

Vad gör kommunen om vi har en allvarlig kris. T.ex. en aggressiv väpnad konflikt från främmande land? Kommunen har en handlingsplan för detta här:

PERSONAL- & KLASSCHEMAN

Klicka på länken nedan och logga in med O365 för att ta del av dessa scheman.

TEAM-SIDA

Varje Team har sin egen personalsida.

STORLAGSMÖTEN

Minnesanteckningar, dagordningar, m.m. från storlagsmöten hittar du här.

MÅNDAGTISDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
08:00-08:30:
Mentorstid

08:35 – 09:10:
NO, 4A (1/2)

09:30-10:30:
NO, 4A (2/2)

10:30-11:30:
NO, 4B

11:30-12:10
EGEN LUNCH

12:30-13:50
NO, 4C

13:55-15:00:
Läxhjälp samt E-MÖTEN
08:00-09:10
4B, matematik
Efter lektion:
Ta X.

09:30-10:25
4A, NO (1/2)

10:25-11:30
4A, matematik

11:40-12:10
Ped.lunch, 4A

12:00-12:30
Rastvärd

12:40-13:10
EGEN LUNCH

13:10-13:40
4A, NO (2/2)

13:50-14:20
4B, NO

14:45-16:00
S-lag/T-lag
08:00-08:30
Mentorstid

08:35-09:10
4C, NO

09:10-09:30
Rastvärd

09:30-10:20
Planeringstid

10:20-11:35
4B, matematik

11:45-12:05
Ped.lunch

12:10-12:40
EGEN LUNCH

12:40-16:00/16:30
Planering och mötestider eller stötta kollega samt EHT.
08:00-08:35
4A, matematik

08:50-09:30
4B, matematik

09:30-10:00:
Veckobrevsutskick

10:55-11:40
4B, matematik

11:40-12:20
EGEN LUNCH

12:20-12:30
Rastvärd

13:30-14:10
4A, matematik

14:10-15:00
Mötestid
08:00-08:50
4C, NO

09:10-09:30
Fotbollsplansvakt

10:10-11:40
4A, matematik

11:40-12.10:
EGEN LUNCH

12:30-13:45
4B, NO 
Närvaro innan varje lektionsintro.Närvaro innan varje lektionsintro.Närvaro innan varje lektionsintro.Närvaro innan varje lektionsintro.Närvaro innan varje lektionsintro.
MÅNDAGTISDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
Arbetsschema för vecka