KEMI – Ämnen runtomkring oss

Årskurs: 6
Ämne: Kemi

Stäng ögonen en stund och tänk på den mark du just nu står på. Den känns kanske fast, kall och trygg. Men tänk dig att bara några kilometer under dina fötter döljer sig en het, bubblande och glödande massa. Ett inferno som gör att allt runt omkring den smälter och blir flytande. Denna heta massa är jordens kärna, där temperaturerna når tusentals grader!

Men här uppe, där vi står, är jordskorpan kall och hård. Den skapar de magnifika bergstopparna, de vidsträckta stenhällarna och den böljande terrängen. Även om vi ofta inte tänker på det, så döljer jordskorpan hemligheter som har formar vår värld. Hemligheter som glittrar, som driver våra bilar, som finns i våra datorer, och till och med i den mat vi äter!

Har du någonsin undrat över vad dessa fantastiska ämnen är? Eller hur det kommer sig att olja kallas för ett ’fossil’? Varför är det så att vi människor är så beroende av dessa dolda skatter som finns djupt ner i jorden?

Följ med oss på denna upptäcktsresa genom jordskorpan och djupt ner i jordens inre, och utforska de otroliga ämnena som formar vår vardag!

Vi jobbar utifrån boken Koll på NO fysik, kemi, biologi 6.
Planeringstabellens sidhänvisningar hänvisar till denna bok.

Planeringstabell för arbetsområdet utifrån boken

VeckaSidorKontextSyfteDelmålExempel-fråga
Vecka 1s. 60Olika ämnenIntroducera dig till olika ämnens egenskaper.Kunna nämna några ämnen och deras unika egenskaper.Vad är skillnaden mellan ett ämne och en blandning?
Vecka 1s. 62Kolets kretsloppFörklara kolets kretslopp i naturen.Kunna beskriva kolets väg genom naturen.Vad är kolets roll i naturen?
Vecka 1s. 64Ämnen i jordskorpanUndersöka vilka ämnen som finns i jordskorpan.Kunna identifiera några ämnen som finns i jordskorpan.Vilka metaller är vanligast i jordskorpan?
Vecka 2s. 66Fram metaller ur bergetFörstå processen att extrahera metaller ur malmer.Kunna beskriva hur metaller utvinns från malmer.Varför är metaller viktiga för oss?
Vecka 2s. 68ÄdelmetallerIntroducera ädelmetallernas egenskaper och användningsområden.Kunna ge exempel på ädelmetaller och deras användning.Vad skiljer ädelmetaller från andra metaller?
Vecka 2s. 70Andra metallerDiskutera andra metaller och deras användning.Kunna jämföra ädelmetaller med andra metaller.Hur används aluminium i vardagen?
Vecka 3s. 72Metaller i kroppenUtforska metallers roll i mänsklig biologi.Kunna ge exempel på metaller i kroppen och deras funktion.Vilken roll spelar järn i vår kropp?
Vecka 3s. 73Begrepp, grundämnen etc.Repetition och fördjupning av begrepp och kunskaper.Kunna använda och förklara kärnbegreppen i kapitlet.Vad är skillnaden mellan en atom och en molekyl?
Vecka 3SammanfattningGå igenom och sammanfatta allt eleverna har lärt sig under perioden.Kunna reflektera över kunskaperna från hela arbetsområdet.Vilket ämne fann du mest intressant och varför?
Vecka 4Repetition och övningGe eleverna chansen att klargöra och konsolidera sin förståelse.Kunna svara på frågor och utföra uppgifter relaterat till kapitlet.Vilken metall skulle du säga är viktigast för teknologi?
Vecka 4BedömningGe eleverna möjlighet att visa vad de har lärt sig.Kunna demonstrera förståelse genom skriftlig/muntlig bedömning.
Vecka 4Återkoppling och reflektionDiskutera resultaten från bedömningen och reflektera över arbetsområdet.Kunna reflektera över sin egen inlärning och arbetsprocess.Vad tyckte du var svårast under detta arbetsområde?
Planeringen går jättebra att klistra in i elevens NO-anteckningar, NO-häfte eller en kalender.

Läsläxa (inför varje måndag)

 • Vecka 1:
  • Olika ämnen – s. 60
  • Kolets kretslopp – s. 62
 • Vecka 2:
  • Ämnen i jordskorpan – s. 64
  • Att få fram metaller ur berget – s. 66
 • Vecka 3:
  • Ädelmetaller – s. 68
  • Andra metaller – s. 70
  • Metaller i kroppen – s. 72
  • Begrepp, grundämnen, kemiska föreningar, kan du nu? – s. 73.

Lärmatris för arbetsområdet:

KunskapskravNybörjarnivåMellannivåExpertnivå
Atom/MolekylBeskriva vad en atom är med enkla ord.Förklara vad en atom och molekyl är.Jämföra och kontrastera atomer och molekyler med exempel.
GrundämneNamnge några grundämnen.Ge exempel på vad ett grundämne är och dess egenskaper.Djupt förstå varför grundämnen är unika.
Kemisk föreningVet att det är en kombination av atomer.Förklara vad en kemisk förening är med exempel.Diskutera olika kemiska föreningar och deras användning.
MetallerKunna namnge några metaller.Diskutera metaller och deras användningsområden.Djupt förstå och jämföra olika metallers egenskaper.
Kolets kretsloppKänna till att kol cirkulerar i naturen.Kunna beskriva grundläggande steg i kolets kretslopp.Förklara detaljerat kolets kretslopp med dess betydelse i miljö och ekosystem.
Tips: Skriv ut lärmatrisen och ha den i din NO-bok, anteckningsbok eller skriv ut den i A3-format och ha den hängandes stort i klassrummet där du och en kompis kan gå fram och förhöra varandra i tabellen.

Centrala innehållet i Kemi (årskurs 6) – LGR 22

Vad tycker du som elev har behandlats inom detta arbetsområde då du läser dessa punkter från centrala innehållet i kemi:

 • Olika materials uppbyggnad och egenskaper på mikronivå.
 • Enkla kemiska reaktioner med utgångspunkt i vardagliga situationer.
 • Grundämnen och kemiska föreningar samt deras betydelse i olika sammanhang.
 • Människans användning av jordens resurser och konsekvenserna av detta.
 • Återvinning och återanvändning av material ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Vardagliga kemiska processer som rör matlagning, rengöring och förbränning.

Kunskapskrav i Kemi – Arbetsområde ”Material och kemiska reaktioner” (årskurs 6)

BetygsnivåKunskapskrav
A-nivåEleven kan utförligt och med insikt beskriva olika materials uppbyggnad på mikronivå, identifiera och förklara kemiska reaktioner i vardagen, samt diskutera människans påverkan på jordens resurser med djupgående resonemang.
B-nivåEleven kan detaljerat beskriva materialens uppbyggnad, känner till flera vardagliga kemiska reaktioner, och kan reflektera över människans användning av jordens resurser.
C-nivåEleven kan beskriva några av materialens grundläggande egenskaper, känner till några vardagliga kemiska reaktioner och kan nämna några aspekter av människans påverkan på jordens resurser.
D-nivåEleven har grundläggande kunskap om materialens egenskaper, kan identifiera några vardagliga kemiska reaktioner, men kanske saknar djupare förståelse för människans inverkan på jordens resurser.
E-nivåEleven visar osäkerhet kring materialens uppbyggnad, har svårigheter att identifiera kemiska reaktioner i vardagen och kan inte diskutera människans påverkan på jordens resurser på ett tillfredsställande sätt.

Stöd och hjälp

Du vet väl om att boken finns uppläst för dig med läs- och skrivsvårigheter via Inläsningstjänst. Direktlänk till boken finns här:

ILT – Education (ilteducation.se)