Kemi – grundämnen

I periodiska systemet finns nästan 120 olika grundämnen. Här kan du börja öva på några av dem i denna frågequiz:

Results

-

#1. Vad är förkortningen för kol?

#2. Vad är förkortningen för syre?

#3. Vad är förkortningen för väte?

#4. Vad är förkortningen för kväve?

#5. Vad är förkortningen för helium?

#6. Vilket grundämne är C?

#7. Vilket grundämne är O?

#8. Vilket grundämne är He?

#9. Vilket grundämne är H?

NÄSTA FRÅGA

#10. Vilket grundämne är N?

NÄSTA FRÅGA

#11. Na är förkortningen för...

NÄSTA FRÅGA

#12. Guld har förkortningen...

#13. Silver har förkortningen...

#14. Fe är förkortningen för...

NÄSTA FRÅGA

#15. Klor har förkortningen...

KLAR

Av grundämnena, atomerna, kan man sedan bygga upp flera miljontals olika molekyler.

En av dessa molekyler du kan bygga upp av de tre grundämnena kol (C), väte (H) och syre (O) är sockermolekylen glukos.

Glukos molekylformel är C6H12O6. Den har alltså 6 st kolatomer, 12 väteatomer och 6 st syreatomer.
Alltså totalt 24 st atomer.