Längd och matematik

Anpassad för:
Denna del är för mellanstadiet. Innehåller en grundgenomgång samt ett snabbtest och extramaterial.

Längd, enhetsomvadling, rimlighetsuppskattning och längdenheter

meter (m)decimeter (dm)centimeter (cm)millimeter (mm)
1 m10 dm100 cm1000 mm
1 dm10 cm100 mm
1 cm10 mm
  • 2 m = 200 cm eller 20 dm eller 2000 mm
  • 2 m och 30 cm = 230 cm eller 23 dm eller 2300 mm

Gör ett snabbtest och se vad du kan om längd och enheterna meter, decimeter, centimeter och millimeter

Results

-
Grattis! Nu är måttet rågat! Du är riktigt duktig på längd!

Bra kämpat!

Öva ytterligare 5 minuter imorgon så blir detta ännu bättre resultat!

#1. Hur många centimeter går på 1 meter?

Om centimeter

Det går 100 centimeter på 1 meter.

 

Centi betyder hundradel.

#2. Hur många decimeter går det på en meter?

#3. Hur många millimeter går det på 1 meter?

#4. Hur många centimeter är 1 decimeter?

#5. Hur många millimeter är 1 centimeter?

#6. Om en vuxen är 1 m 79 cm hög, hur många centimeter är detta?

NÄSTA FRÅGA

#7. Tjockleken på en skolbok kan vara....

Välj allt som passar

NÄSTA FRÅGA

#8. En vuxen människa brukar vara strax under...

Medellängd för kvinnor och män i Sverige

I Sverige är den totala medellängden på alla över 16 år 173 centimeter. Medellängder bland kvinnor är 166 centimeter och bland män är 179,8 centimeter.

 

Medellängd för kvinnor och män i Sverige

I Sverige är den totala medellängden på alla över 16 år 173 centimeter. Medellängder bland kvinnor är 166 centimeter och bland män är 179,8 centimeter.

Medellängder i världen

De längsta kvinnorna i världen finns i Lettland. Där är kvinnors medellängd 170 centimeter. De längsta männen hittas i Nederländerna, där deras medellängd 182,5 centimeter.

Bland de nordiska länderna är det Danmark som har den längsta befolkningen.

NÄSTA FRÅGA

#9. Ett barns tumme kan vara...

#10. Bredden på en dörr kan vara...

#11. Tjockleken på en penna brukar vara

KLAR

Introduktionsfilm om längd

Filmen är från www.sli.se.