Matematik åk 5: STORA TAL

OMRÅDET STORA TAL i matematik

Årskurs: 5

Planering: området stora tal

Arbetsområde 1 – STORA TAL

OMRÅDETS VECKOPLAN

vecka 1

 • Geomomgång och gemensam planering samt önskemål.
  Ej klar? Gör klart till måndag.
 • I boken räknas ”borggården” s 9-15.

vecka 2

 • Första lektionen på veckan går vi igenom förra veckans uppgifter + ny genomgång.
 • I boken: borggården s 16 till 20. Ej klar? Gör klart som läxa till måndag.
 • Övningar på alfacat.
 • Sista lektionen för veckan: alla gör diagnosen i skolan. Sjuk? Du går i så fall diagnosen direkt på lektionen därefter när du kommit tillbaka till skolan igen. Fortsätt din planering hemma om möjligt.

vecka 3

 • Genomgång av svåra ord och räknestrategier.
 • I boken: Blått/rött spår: första halva sidorna – Ej klar? Gör klart som läxa till måndag.
 • Lekaktivitet.
 • Övningar på alfacat.

vecka 4

Blått/rött spår: andra hälften av sidorna.

Prov: sista lektionen för veckan. Sjuk eller andra förhinder? Du gör ett prov nästa vecka, men med andra frågor.

MÅL DÅ DU ÄR KLAR MED OMRÅDET

Du ska kunna:

 • Läsa tal inom området: 0 till 1000000.
 • Skriva tal inom området: 0 till 1000000.
 • Ordna tal efter storlek.
 • Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.
 • Addera, subtrahera, dividera och multiplicera inom talområdet 0 till 1000000.
 • Använda metoderna ”ruta en bild” eller ”prova dig fram”.

Övningar första delen av området som ersätter delar av sidan 8 och 9 i matematikboken finns här nedan:

Övningar som behandlar området ”Ungefär och exakt” finns här under: