Geometri – årskurs 4

I ämnet geometri för mellanstadiet (åk 4-6) står det i läroplanen att du ska kunna:

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

När du arbetat klart med geometrin i årskurs 4 ska du främst kunna:

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
 • kunna namnen på olika månghörningar.
 • förstå vad som menas med förstorning och förminskning.
 • förstå och använda dig av begreppet skala.

Du blir bedömd med hjälp av ett praktiskt prov och ett skriftligt prov om fyra veckors tid. Inför detta område är det bra att du har god koll på vad dessa orden betyder:

 • rät vinkel
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • störst vinkel
 • minst vinkel
 • månghörning
 • sida
 • hörn
 • naturlig storlek
 • förstoring
 • förminskning
 • skala

Vill du ha begreppen på ditt modersmål? Klicka här i så fall.

I boken Matteborgen Direkt 4B jobbar vi enligt följande planering:

VeckaSidor i bokenOmrådeBegreppsord att kunna
14Sid 68-71Vinklar (vi ritar, konstrurerar och jobbar med vinklar)– rät vinkel
– spetsig vinkel
– trubbig vinkel
– störst vinkel
– minst vinkel
– grader
– gradskiva
15Sid 72-78Månghörningar och förstorning/förminskning. – månghörning
– naturlig storlek
– förminskning
– förstoring
– skala
16Mån:
diagnos
sedan: blått spår 1/rött spår 1
Elevspel.se, NOMP, Begreppa.seTräna på samtliga begrepp vi jobbat med.
17Rött spår 2 / blått spår 2, prov på to och freÖva och repetera – stencil och stationsarbeteKunna samtliga begrepp vi jobbat med.
Vecka 17 övar vi på att göra ett prov i slutet av veckan.

Här kan du öva på:

Vinklar med gradskiva.

Elevspel – skala (förstoring, förminskning och normal storlek).

Inläsningstjänst:

Grunder i skala:

Lärandematris:

>>>>>>>>>>>>>>>
beskriver hur jag görMa  E 6Jag kan ibland visa ganska tydligt hur jag gör.Jag kan ofta visa tydligt hur jag gör.Jag är nästan alltid tydlig när jag beskriver hur jag gör.
funderar över om resultatet är rimligt.Jag försöker och kan ibland motivera om svaren är rimliga.Jag har ofta koll på om ett svar är rimligt eller inte.Jag har bra koll på rimligheten när jag löser uppgifter.
förstår vissa begrepp Ma  E 6kvadrat? romb? rektangel? parallellogram? triangel? cirkel? motstående sida? hörn? parallella? längd? längdenheter? omkrets? Jag förstår några.kvadrat? romb? rektangel? parallellogram? triangel? cirkel? motstående sida? hörn? parallella? längd? längdenheter? omkrets? Jag förstår de flesta.kvadrat? romb? rektangel? parallellogram? triangel? cirkel? motstående sida? hörn? parallella? längd? längdenheter? omkrets? Jag förstår alla.
använder metoder Ma  E 6Jag använder inte alltid linjalen rätt men kan ibland mäta olika längder.Jag använder ofta linjalen rätt och kan då mäta olika längder.Jag använder linjalen rätt och kan mäta olika längder.
kanJag kan konstruera (göra) några få olika former.Jag kan konstruera (göra) många olika former.Jag kan konstruera (göra) de flesta former.
kan Ma  E 6Jag försöker och kan ibland räkna ut någon forms omkrets.Jag kan räkna ut några olika formers omkrets.Jag kan räkna ut olika formers omkrets.
kanJag tycker det är svårt att omvandla olika längdenheter, t.ex att 100 cm=1m 150 mm=15 cm 15 dm=1,5m. Ibland blir det rätt.Jag försöker omvandla olika längdenheter, t.ex att 100 cm=1m 150 mm=15 cm 15 dm=1,5m Det blir ofta rätt.Jag omvandlar olika längdenheter, t.ex att 100 cm=1m 150 mm=15 cm 15 dm=1,5m Jag har nästan alltid rätt.