Öva matematik inför NP hemma…

confident young woman in boxing gloves
Photo by Thiago Schlemper on Pexels.com

Alla områden från kapitel 10 i matteboken (från sidan 102 och framåt) är bra repetition.

Du kan även träna på att repetera och självrätta i formslänkarna härunder (vissa kräver att du loggar in via Office 365). TÄNK PÅ ATT någon av uppgifterna med längre svar kan eventuellt ge fel svar även om de är rätt – fråga mig i så fall om du tänkt rätt eller behöver träna mer:

Multiplikationstabellen är aldrig fel den heller att repetera för fullt. Sedan är även de fyra räknesätten bra att öva, öva och öva för annars är så gott som all matematik svår… Dessa finns det även en del lästal att träna till här.