Matematik: Tid och statistik

Median, typvärde, medelvärde, diagramtyper, tabeller, koordinatsystem, frekvenstabeller, tid, statistik.

Årskurs: 5

Planering

Vecka 3 Start av kapitel 3

 • 3.0 Tid och statistik
 • 3.1 Räkna med tid
 • Läxa 9, till tisdag, vecka 4

Vecka 4 koordinater, tabeller och diagram

 • 3.2 Koordinatsystemet
 • 3.3 Tabeller och diagram
 • Läxa 10 till tisdag, vecka 5

Vecka 5 – fler diagram. Medelvärde och typvärde.

 • 3.4 Linjediagram och cirkeldiagram
 • 3.5 Medelvärde och typvärde
 • Läxa 11 till tisdag, vecka 6

Vecka 6 – Median och blandade uppgifter

 • 3.6 Median
 • Blandade uppgifter
 • Diagnos
 • Läxa 12 till tisdag nästa vecka

Vecka 7 – Bedömning

 • Repetition
 • Torsdag/fredag: prov

Självskattning

Sjalvskattning Kap 3 v-1.pdf

1.1. FILM: Räkna med tid

Övriga filmer i kapitlet:

1.2 Koordinatsystemet

1.3 Tabeller och diagram

1.4 Linjediagram och cirkeldiagram

1.5 Medelvärde och typvärde

1.6 Median

Arbetsblad till kapitlet

Tid och statistik

Hur mycket är klockan v-1.pdf

Räkna med tid (I) v-1.pdf

Räkna med tid (II) v-1.pdf

Koordinatsystemet v-1.pdf

Stapeldiagram och stolpdiagram v-1.pdf

Frekvenstabell och stolpdiagram v-1.pdf

Linjediagram och cirkeldiagram v-1.pdf

Medelvärde och typvärde v-2.pdf

Median v-1.pdf

Begreppskort

B Begreppskort Kap 3 v-1.pdf

Begreppslista

Begreppslista Kap 3 v-1.pdf

Bedömningsmatris

Bedömningsmatris.pdf

Sammanfattning av temaområdet

Sammanfattning Kap 3 A4 v-1.pdf

Kluringar och annat roligt

Vem tycker om bananer v-1.pdf

Sifferkryss v-1.pdf

Länktips

Hjälp och övningar kring bland annat medelvärde:
Medelvärde (Årskurs 5, Statistik) – Matteboken

Multiplikationsankan
www.tinyurl.com/ankadanka

LEKTIONSANTECKNINGAR

Månader och år (samt skottår):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecÅR
312831303130313130313031Normalt år = 365 dygn
samma29sammasammasammasammasammasammasammasammasammasammaSkottår = 366 dygn
Vart fjärde år = skottår.

Gul = fotboll. Grön = simning. Röd = rytmisk gymnastik. Svart = dans.

Hur många (i bråkform) håller på med varje sport?

Hur många håller på med fotboll i diagrammet om det är totalt 24 personer som håller på med någon sport i diagrammet?

Hur många personer håller på med dans?

Hur många personer håller på med simning?

Medelvärde

Några elever gör ett extra utmanande prov i matematik eftersom de önskat det av sin lärare. Resultaten efter provet blev följande:

Elevens namnElevens resultat
Ronja10 poängav 10 poäng
Nahla8 poängav 10 poäng
Julia9 poängav 10 poäng
Gregorius9 poängav 10 poäng
Tabell: tabellen visar hur många poäng varje elev fått på provet.

Läraren har räknat ut elevernas medelvärdespoäng (medelpoäng) på deras prov. Vad blev medelvärdet?

LÖSNING:

 1. Räkna ut summan av allas poäng:

  Ronja 10 poäng + Nahla 8 poäng + Julia 9 poäng + Gregorius 9 poäng


 2. Dela nu summan för alla poängen med så många personer (4 st) som gjorde provet.


Kunna till provet…

I. LÄGESMÅTT

 1. Medelvärde = genomsnitt.
  (summan av allt / så många personer eller saker)
 2. Typvärde
  = det vanligaste talet.
  Exempel: bland talen: 10; 10; 4; 5; 11; 13, så är det vanligaste talet 10. Alltså är typvärdet 10.
 3. Medianvärde
  = det mellersta talet.
  Exempel: av talen 4; 5; 5; 7; 9; 9; 11, så är 7:an det mellersta talet.

II. DIAGRAM

Du ska kunna följande diagram:

 1. Stolpdiagram
 2. Stapeldiagram
 3. Punktdiagram
 4. Linjediagram
 5. Cirkeldiagram (denna behöver du inte kunna konstruera).

Alla 5 diagram behöver jag kunna läsa av.

III. KOORDINATSYSTEMET

Jag måste veta hur det används (läsa av koordinater).
Jag måste gardera x-axeln, y-axeln och origo.

IV. TID

Jag måste kunna läsa av analog + digital tid.

Jag måste kunna räkna ut tidsskillnader mellan 2 klockslag.
Exempel: hur många minuter och timmar är det mellan 11:27 och 13:23?

Lösning:

FRÅNTILLMINUTER/TIMMAR
11:2713:23?

11:27
till första hela timme:
12:00
33 minuter

12:00
till sista hela timme:
13:00
1 timme
13:0013:2323 minuter
TOTALT: 1 h 56 min

Öva mer digitalt (blandade uppgifter på temaområdet Tid och statistik)

Öva ÄNNU mer digitalt (utan rätt svar)