MATEMATIK 4-6

Hitta rätt bland all matematik på Alfacat här under eller genom att söka på sidan.

Datorprogram och ekonomi

Swedbank – planera upp din och familjens ekonomi

Jobba med Apple Numbers eller Microsoft Excel

Fyra räknesätten

Fyra räknesätten

Öva huvudräkning

ADDITION

MULTIPLIKATION

Multiplikation med 10; 100 och 1000

6:ans tabell

7:ans tabell

8:ans tabell

9:ans tabell

6-9:ans tabell

Längd, vikt och volym. Enheter och prefix

Längd och matematik

Vikt, längd och volym

Övrigt om längd och prefix

Tid och klockan

Tid – klockan del 1

Tid – klockan del 2

Månaderna

År, månader, veckor, dygn, m.m.