Medelvärde

Medelvärde är ett av de tre vanligaste förekommande lägesmåtten.

Lägesmått använder vi för att sammanfatta, jämföra eller beskriva statistik. Man kan t.ex. jämföra medelåldern i olika länder och utifrån det dra slutsatser om hur sjukvård, kost och hälsa ser ut i olika länder.
Vi kan också jämföra löner och lägenhetspriser med hjälp av lägesmått.
Det finns många exempel på när vi använder oss av lägesmått. Ytterligare ett exempel är när din lärare kanske vill analysera och ta reda på hur det gått för en grupp eller en klass elever på ett prov eller arbetsområde.

De tre lägesmåtten som vi ska undersöka är medelvärde, median och typvärde. Just i denna artikel tittar vi enbart bara på medelvärde.

Så räknar vi ut medelvärdet

Medelvärdet får vi genom att ta t.ex. alla personers sammanlagda ålder och dividera det med så många som deltagit i undersökningen. Då får vi ut medelåldern.

Exempel:

Det fanns 5 personer som ville veta deras gemensamma medelålder. Personernas åldrar var: 10 år, 90 år, 50 år, 48 år och 52 år gamla.

För att räkna ut medelåldern räknar vi först samman alla deras åldrar:

10+90+50+48+52 = 250 år

Nu när vi vet hur gamla de är tillsammans, så tar vi deras totala ålder (250 år) och dividerar den på så många de var tillsammans, nämligen 5 personer. Alltså:

250 år / 5 personer = 50 år / person i medelålder

Då vet vi nu att personernas medelålder blev 50 år tillsammans.

Vi räknar tillsammans!

Nu ska jag hjälpa dig att räkna ut medelvärdet på ett matteproblem.

MATTEPROBLEMET

Tage, Ingrid och Katarina kastar kula. Tage kastar 4 meter. Ingrid kastar 5 meter och Katarina kastar 12 meter.
Räkna ut medelvärdet av deras kast.

Övningar om medelvärde