Matematikuppgifter

QR-kod till dig
med iPad.

Ställ upp och räkna ut precis som om Du hade använt matematikbok och räknehäfte. Många av problemen kan du lösa med Singaporemodellen. Du ska lämna in och visa dina uträkningar du gjort när du är klar med samtliga uppgifter.

Uppgift 1a

PROBLEMLÖSNING:
Sara har 364 kr och David har 125 kr. Hur mycket mer pengar har Sara än David?
Visa hur du löser uppgiften och skriv rätt svar!

Uppgift 1b

PROBLEMLÖSNING:
Sara har 364 kr och David har 125 kr. Hur mycket pengar har de tillsammans?
Visa hur du löser uppgiften och skriv rätt svar!

Uppgift 1c

PROBLEMLÖSNING:
David får 128 kronor av Juliette. Hur mycket mer pengar har nu Sara än David?
Visa hur du löser uppgiften och skriv rätt svar!

Uppgift 1d

PROBLEMLÖSNING:
Heidi behöver låna hälften av Saras pengar. Hur mycket mer pengar har David än Sara nu?
Visa hur du löser uppgiften och skriv rätt svar!

Uppgift 2a

GEOMETRI (omkrets):
En kvadrat är 20 cm i omkrets. Birgul ska måla en av sidorna i kvadraten. Hur lång är en av sidorna i kvadraten?
Visa hur du löser uppgiften och skriv rätt svar!

Glömt vad omkrets är? Läs och kom ihåg här >>

Uppgift 2b

GEOMETRI (omkrets):
Kvadraten blir plötsligt större. Varje sida blir 3 cm större. Hur stor blir kvadratens omkrets i så fall?
Visa hur du löser uppgiften och skriv rätt svar!

Uppgift 3a

GEOMETRI (konstruktion):
Använd linjal och var väldigt noggrann – rita en kvadrat med omkretsen 20 cm.
Visa hur du löser uppgiften och rita rätt svar!

Uppgift 3b

GEOMETRI (konstruktion):
Använd linjal och var väldigt noggrann – rita en rektangel med omkretsen 20 cm.
Visa hur du löser uppgiften och rita rätt svar!

Uppgift 3c

GEOMETRI (konstruktion):
Använd linjal och var väldigt noggrann – rita en liksidig triangel med omkretsen 20 cm.
Visa hur du löser uppgiften och rita rätt svar!

Uppgift 4a

ARITMETIK – subtraktion:
Ställ upp och räkna ut: 170 – 137.
Visa hur du löser uppgiften och skriv rätt svar!

Uppgift 4b

ARITMETIK – subtraktion:
Ställ upp och räkna ut: 550 – 410.
Visa hur du löser uppgiften och skriv rätt svar!

Uppgift 5

DIAGRAM:
Titta på bilden här under med ett stapeldiagram. Diagrammet visar fem svenska broar och hur långa broarna är. Under diagrammet finns uppgifterna 5a, 5b och 5c att lösa. Du kommer behöva diagrammet för att lösa uppgifterna.

Diagrammet: Sunningebron, Höga Kustenbron, Stallbackabron, Ölandsbron, Vallstabron.

5 a) Vilken av broarna är längst?

5 b) Vilken av broarna är kortast?

5 c) Hur många meter kortare är det mellan dessa broar? Visa hur du löser uppgiften och ge ett svar!

5 d) Vilka av broarna är längre än 1711 meter?

Uppgift 6

DIAGRAM OCH BRÅKRÄKNING:
Klass 4D på Latinskolan frågade rektorn vilken bil varje elev hade köpt om de hade haft flera miljoner kronor över. Svaren visas i cirkeldiagrammet:

6 a) Hur stor del av klassen hade Koenigsegg som sin favoritbil?
6 b) Hur stor del hade Farbio GTS som sin favoritbil?
6 c) Om 3 personer i klassen hade Tesla som sin favoritbil, hur många personer gick i klassen totalt? Visa hur du löser uppgiften och ge ett svar!

Uppgift 7

ENHETSOMVANDLING – längd:
Till denna uppgift handlar informationen om faktan som finns i bilden. Peka med musen på pilarna i bilden för att få reda på information och ledtrådar om de olika djuren.

7 a) Hur långa kan de olika djuren bli som längst?
7 b) Skriv hur långa de olika djuren kan bli som längst, men svara i cm på alla djuren.
7 c) Hur stor skillnad i längd är det mellan pelikanen och elefanten? Svara i cm.

Uppgift 8

PROBLEMLÖSNINGMängd, proportionalitet och antal:
Gasen ozon O3 består av 3 st syreatomer. Du ser ozon på bilden längre ner.

8 a) hur många syreatomer behövs för att bygga 2 ozonmolekyler?
Visa hur du löser uppgiften och ge ett svar!

8 b) hur många syreatomer behövs för att bygga 10 ozonmolekyler?
Visa hur du löser uppgiften och ge ett svar!

8 c) hur många syreatomer behövs för att bygga 80 ozonmolekyler?
Visa hur du löser uppgiften och ge ett svar!

8 d) Alexa som går i klassen har 43 syreatomer. Hur många ozonmolekyler kan han bygga?
Visa hur du löser uppgiften och ge ett svar!

Illustration ovan: ozonmolekyl, O3.

NO-uppgift till 4C. Går du i 4B och är klar med matematikuppgifterna ovan, så gör även du NO-uppgiften här:

periodic table on the wall

Skriv fakta om minst 3 olika grundämnen i programmet Word eller på papper. Hämta fakta från www.periodiskasystemet.nu eller https://www.ne.se/uppslagsverk/bild/teckning/periodiska-systemet-(1) (här krävs att du loggar in med din Office365-inloggning).

När du skriver är det viktigt att försöka ha med följande saker om varje grundämne som bilden nedan visar:

Lämna ett svar