Öva mera om digital tid (1)

Öva tid och tidsberäkningar