Öva till PROVET om Tid och statistik

 1. Klockan och tid med tidsskillnader: a. Vilken tid är klockan om 2 timmar och 45 minuter från nu?
  1. 11:45
  2. 12:15
  3. 12:30
  b. Om tåget lämnade stationen kl 09:20 och tar 3 timmar och 35 minuter att nå slutdestinationen, vilken tid når det slutdestinationen?
  1. 12:35
  2. 13:55
  3. 13:05
  c. Om det är 7:15 på morgonen i Sverige, vad är tiden i New York, där tidszonen är 6 timmar efter Sverige?
  1. 1:15
  2. 12:15
  3. 6:15
 2. Koordinatsystem: a. Vad är koordinaterna för punkten A i koordinatsystemet nedan?
  1. (-2,3)
  2. (3,-2)
  3. (2,-3)
  b. Vad är avståndet mellan punkterna A(-3, 4) och B(2, -1)?
  1. 5
  2. 7
  3. 6.4
  c. Vilken kvadrant ligger punkten C(4, -2) i?
  1. Första kvadranten
  2. Andra kvadranten
  3. Fjärde kvadranten
 3. Diagram eller tabeller: a. Vilken typ av diagram visar data som cirkeldiagram?
  1. Lägesmått
  2. Förändring över tid
  3. Andelar av en helhet
  b. I tabellen nedan, vilket land har högst befolkningstäthet?LandYta (km²)BefolkningSverige450,29510,23 miljonerRyssland17,098,242144,5 miljonerBangladesh147,570164,7 miljoner
  1. Bangladesh
  2. Ryssland
  3. Sverige
  c. I vilket år hade företaget högst intäkter i diagrammet nedan?Diagram
  1. 2018
  2. 2019
  3. 2020
 4. Lägesmåtten: medelvärde, typvärde och medianvärde: a. Vad är medelvärdet av följande siffror: 5, 8, 12, 14, 19?
  1. 10
  2. 12
  3. 14
  b. Vilken siffra är typvärdet i följande siffersekvens: 3, 3, 4, 6, 7, 9, 3,