Planering, åk 4 – lilla gruppen

Hej!

Jag har gjort en planering för 4 veckor framöver för dig som jobbar i lilla gruppen i åk 4. Den hittar du i tabellen längre ner på denna sida. När du är ”trött” och vill ta en paus från boken så jobbar du med att titta på filmerna från Inläsningstjänst som finns längre ner på denna sida ELLER så går du till rubriken ”Här kan du öva på” som finns längre ner på sidan.

Om fyra veckor har vi prov. Hur provet ser ut och vad och vart vi gör provet kan vi ju bestämma tillsammans ca 1,5 till 1 vecka innan det är dags.

Fråga gärna mig på Teams eller då vi ses.

När du arbetat klart med geometrin i årskurs 4 ska du främst kunna:

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
 • kunna namnen på olika månghörningar.
 • förstå vad som menas med förstorning och förminskning.
 • förstå och använda dig av begreppet skala.

Du blir bedömd med hjälp av ett praktiskt prov och ett skriftligt prov om fyra veckors tid. Inför detta område är det bra att du har god koll på vad dessa orden betyder:

 • rät vinkel
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • störst vinkel
 • minst vinkel
 • månghörning
 • sida
 • hörn
 • naturlig storlek
 • förstoring
 • förminskning
 • skala

Vill du ha begreppen på ditt modersmål? Klicka här i så fall.

I boken Matteborgen Direkt 4B jobbar du enligt följande planering:

VeckaSidor i bokenOmrådeBegreppsord att kunna
15Sid 68-71Vinklar (vi ritar, konstrurerar och jobbar med vinklar)– rät vinkel
– spetsig vinkel
– trubbig vinkel
– störst vinkel
– minst vinkel
– grader
– gradskiva
16Sid 72-78Månghörningar och förstorning/förminskning. – månghörning
– naturlig storlek
– förminskning
– förstoring
– skala
17Mån:
diagnos (görs i klassrummet eller i lilla gruppen enligt överenskommelse)
sedan: blått spår 1/rött spår 1
Elevspel.se, NOMP, Begreppa.seTräna på samtliga begrepp vi jobbat med.
18Rött spår 2 / blått spår 2, prov på to och fre. Provet görs i lugn och ro i lilla gruppen – lämpligast.Öva och repetera – stencil och stationsarbeteKunna samtliga begrepp vi jobbat med.
Vecka 17 övar vi på att göra ett prov i slutet av veckan.

Här kan du öva på:

Vinklar med gradskiva.

Elevspel – skala (förstoring, förminskning och normal storlek).

Inläsningstjänst filmer:

Lärandematris:

>>>>>>>>>>>>>>>
beskriver hur jag görMa  E 6Jag kan ibland visa ganska tydligt hur jag gör.Jag kan ofta visa tydligt hur jag gör.Jag är nästan alltid tydlig när jag beskriver hur jag gör.
funderar över om resultatet är rimligt.Jag försöker och kan ibland motivera om svaren är rimliga.Jag har ofta koll på om ett svar är rimligt eller inte.Jag har bra koll på rimligheten när jag löser uppgifter.
förstår vissa begrepp Ma  E 6kvadrat? romb? rektangel? parallellogram? triangel? cirkel? motstående sida? hörn? parallella? längd? längdenheter? omkrets? Jag förstår några.kvadrat? romb? rektangel? parallellogram? triangel? cirkel? motstående sida? hörn? parallella? längd? längdenheter? omkrets? Jag förstår de flesta.kvadrat? romb? rektangel? parallellogram? triangel? cirkel? motstående sida? hörn? parallella? längd? längdenheter? omkrets? Jag förstår alla.
använder metoder Ma  E 6Jag använder inte alltid linjalen rätt men kan ibland mäta olika längder.Jag använder ofta linjalen rätt och kan då mäta olika längder.Jag använder linjalen rätt och kan mäta olika längder.
kanJag kan konstruera (göra) några få olika former.Jag kan konstruera (göra) många olika former.Jag kan konstruera (göra) de flesta former.
kan Ma  E 6Jag försöker och kan ibland räkna ut någon forms omkrets.Jag kan räkna ut några olika formers omkrets.Jag kan räkna ut olika formers omkrets.
kanJag tycker det är svårt att omvandla olika längdenheter, t.ex att 100 cm=1m 150 mm=15 cm 15 dm=1,5m. Ibland blir det rätt.Jag försöker omvandla olika längdenheter, t.ex att 100 cm=1m 150 mm=15 cm 15 dm=1,5m Det blir ofta rätt.Jag omvandlar olika längdenheter, t.ex att 100 cm=1m 150 mm=15 cm 15 dm=1,5m Jag har nästan alltid rätt.