Planering i matematik – decimaltal

Planering i matematik åk 6 om decimaltal med lärmatris, veckoplan, aktiviteter och betygskriterier.

Årskurs 6, enl. LGR 22

VeckaDagar/DatumAktivitet & KontextSidor i bokenExempel/Provproblem
34Måndag – TisdagIntroduktion till decimaltals begrepp. Diskussion om vardagliga situationer där decimaltal används, t.ex. pengar eller längdmått.s. 8-9Om en mjölkliter kostar 12,50 kr, hur mycket betalar du för 3 mjölkpaket?
OnsdagDjupdykning i tiondelar. Användning av skala och mätning för att visualisera tiondelar.s. 10Om du delar en chokladkaka i 10 delar, hur mycket choklad får du om du tar 3 bitar?
TorsdagUtforskar hundradelar genom att jämföra dem med tiondelar.s. 11Om en bok kostar 19,89 kr, hur mycket får du tillbaka om du betalar med en 20-lapp?
FredagInledande diskussion om tusendelar med praktiska exempel.s. 12Om en liter vatten väger 1 kg, hur mycket väger 0,001 liter?
35MåndagVisualisering av tusendelar med tallinjer och jämförelse med tidigare lärda decimaler.s. 14Markera var 0,257 ligger på en tallinje.
Tisdag – OnsdagDiskussion om hur multiplikation och division med 10, 100 och 1000 påverkar decimaltal.s. 16-17Om du multiplicerar 0,6 med 100, vilket tal får du?
Torsdag – FredagPraktiska situationer där division av decimaltal används, som att dela upp mängder eller kostnader.s. 18-19Om du delar upp 7,56 kr mellan 4 personer, hur mycket får varje person?
36Måndag – TisdagMetoder för att uppskatta svaren på beräkningar med decimaltal och jämförelse med exakta svar.s. 20-21Om en bil kör 0,58 mil på 10 minuter, hur långt skulle den köra på en timme (uppskattat)?
OnsdagDiagnostiskt test för att se hur väl du har förstått koncepten med decimaltal.s. 23
Torsdag – FredagUtifrån diagnosresultaten, fokuserar du antingen på att stärka dina svagheter eller utmana dig själv med svårare problem.s. 24-25 (Blå),
s. 30-31 (Röda)
Blå: Repetera grundläggande koncept.
Röda: Fördjupa med svårare problemställningar.
37Måndag – FredagFortsätter med antingen repetition eller fördjupning. Diskussioner om hur decimaltal används i verkliga livet.s. 26-29 (Blå),
s. 32-34 (Röda)
Blå: Hur omvandlar du 0,25 till en bråkdel?
Röda: Om en bakelse kostar 2,45 kr styck och du köper 13, hur mycket betalar du totalt?
TO/FREMåndag – OnsdagFörberedelser för veckans prov. Granskning av vanliga misstag och hur man undviker dem.Gå igenom gamla provproblem och diskutera strategier.
38Provdag! Tillfälle att visa din kunskap och förståelse av decimaltal.Prov
Feedback från provet och reflektion kring de områden du kände dig stark eller svag i.Feedback

Lärmatris för Taluppfattning – Decimaltal

Denna lärmatris kan göra att du kan självskatta din utveckling om området matematik för att själv ha en hum om vart du ligger i din progression från ”nykomling” till mera ”expert” på delområdena:

Mål/KunskapskravNykomlingUtvecklandeExpert
Taluppfattning av decimaltal (s. 8-12)Känner igen och namnger ental, tiondelar, hundradelar och tusendelar.Jämför och ordnar decimaltal baserat på värde. Använder tallinje effektivt för representation.Förstår och kan förklara relationen mellan ental, tiondelar, hundradelar och tusendelar i olika sammanhang.
Multiplikation och division med 10, 100, 1000 (s. 16-17)Kan multiplicera och dividera decimaltal med 10.Kan multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100.Hanterar komplexa operationer med decimaltal och 10, 100, 1000.
Division av decimaltal med heltal (s. 18-19)Utför enklare divisioner där decimaltal delas med ett heltal.Utför säkert divisioner av decimaltal med heltal och bedömer resultatet.Utför komplexa divisioner och förklarar processen samt bedömer resultatet.
Uppskattning (s. 20-21)Uppskattar resultatet av multiplikation och division av decimaltal.Uppskattar och jämför resultat med den exakta beräkningen, diskuterar avvikelser.Uppskattar effektivt, jämför och motiverar avvikelser i beräkningar på ett djupgående sätt.
Problemlösning och resonemangLös enkla problem relaterade till decimaltal. Framför och bemöter påståenden med enkla matematiska argument.Lös relativt komplexa problem. Framför och bemöter påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.Lös komplexa problem och utmaningar. Framför och bemöter påståenden med djupgående och väl underbyggda matematiska argument.

Betygskriterier i relation till undervisningen:

  • Nivå E: Du bör ha en grundläggande förståelse för decimaltal, kunna utföra enkla beräkningar och ha en känsla för när ett svar är rimligt. Du ska även kunna delta i enkla matematiska resonemang kring det du lärt sig.
  • Nivå C: Utöver grundläggande färdigheter bör du på denna nivå även kunna lösa mer komplexa problem, ha en god förståelse för sambanden mellan decimaltal, och kunna framföra välgrundade argument i diskussioner. De bör också visa en god säkerhet när de utför beräkningar.
  • Nivå A: På denna nivå förväntas du som elev inte bara ha en djup förståelse för decimaltal och relaterade koncept, men också kunna utföra komplexa beräkningar med stor precision. Ditt resonemang bör vara tydligt och väl underbyggt, och du bör kunna använda matematiska symboler och uttryck på ett effektivt sätt.

Lärmatris i hela matematiken för åk 6 enligt LGR 22

Centralt innehållGrundläggandeGodaMycket goda
Proportionalitet och dess uttryckVisar grundläggande kunskaper om proportionella samband och deras uttryck.Använder proportionella samband med god säkerhet.Beskriver och använder proportionella samband med mycket god säkerhet.
De fyra räknesätten och reglerUtför beräkningar med de fyra räknesätten med tillfredsställande säkerhet.Utför beräkningar med god säkerhet.Väljer och använder effektiva metoder för beräkningar med mycket god säkerhet.
Beräkning med naturliga talAnvänder huvudsakligen fungerande metoder för beräkningar.Väljer ändamålsenliga metoder för beräkningar.Väljer och använder effektiva metoder för beräkningar med mycket god säkerhet.
RimlighetsbedömningBedömer rimligheten av enkla uppskattningar och beräkningar.Värderar resultatens rimlighet av relativt komplexa problem.Värderar resultatens rimlighet av komplexa problem med mycket god insikt.
PositionssystemetVisar grundläggande kunskaper om positionssystemet.Använder positionssystemet med god säkerhet.Beskriver och använder positionssystemet med mycket god säkerhet.
Tal i procentformHar grundläggande kunskaper om tal i procentform och dess samband.Använder tal i procentform och dess samband med god säkerhet.Förstår och applicerar tal i procentform och dess samband med mycket god säkerhet.
Tal i vardagliga situationerAnvänder tal i bråk- och decimalform i enkla vardagliga situationer.Använder tal i bråk- och decimalform i relativt komplexa vardagliga situationer.Använder tal i bråk- och decimalform effektivt i komplexa vardagliga situationer.

Lämna ett svar