Positionssystemet

Under låg- och mellanstadiet tränar vi positionssystemet.

LÄGRE ÅLDRARNA

Lägre åldrarna brukar gå igenom siffrorna. Det finns totalt 10 siffor. Siffrorna som vi använder i vårt positionssystem härstammar från de arabiska ländernas historia. De siffror vi använder i vårt 10-bassystem är: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Alltså 10 siffror.

I de lägre åldrarna brukar vi också lära oss att räkna i följande ordning:

 • Ett till tio
 • Ett till tjugo
 • Nollan introduceras
 • Tiotalen: 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.
 • Hundratalen: 0; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900.
 • Tusentalen: 0, 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000.
 • Sist: talen 0-1000. T.ex. talet 875.

MELLANSTADIETIDEN

Mellanstadiet brukar man introducera högre tal (om detta inte gjorts tidigare) så som tiotusental, hundratusental och miljontal, miljardtal. Man börjar också med:

 • särskilja på negativa tal jämfört med positiva tal.
 • heltal jämfört med decimaltal.
 • negativa heltal, negativa decimaltal, jämfört med positiva heltal och positiva decimaltal.
 • oändliga tal så som talet pi.
 • oändlighetsbegrepp.
 • tal som är avrundade (förkortade).
 • omvandlingar.

Positionssystemet

I allt detta ovanstående pratar vi även om talens uppbyggnad. T.ex. att talet 1981 består av 1000 + 900 + 80 + 1, eller att talet 1981 består av 1 tusental, 9 hundratal, 8 tiotal och 1 ental. Alltså: beroende på vilken position t.ex. siffran 8 har i talet 1981 är det olika värt. Exempelvis: 8191; 1891; 1981; 1918. Detta kallar vi för positionssystemet. Delar av det introduceras i lågstadiet (mycket av det görs tidigt i montessoribaserad pedagogik). Andra delar, t.ex. decimaltal med tiondelar, hundradelar, tusendelar brukar introduceras senare under mellanstadietidens senare del.

Stödstruktur för positionssystemet

stödstruktur för posititionssystemet
Stödstruktur för posititionssystemet. Går att ladda ner som pdf-fil.