PREFIX I MATEMATIKEN – Vikt, volym, längd

Årskurs: 4-6
Mål: ha god kännedom om vanligt förekommande prefix inom vikt, volym och längd.

Här kan du öva prefix i matematik.
Vill du öva mer om enbart längd finns det här.

Results

-
BRAVO! DU HAR MYCKET GOD KOLL PÅ ALLT OM PREFIX. Det underlättar mycket om du kan detta i framtiden.

Bra kämpat. Det är bra att kunna vad prefixen betyder. Så öva, öva ännu mer så kan du dem snart ska du se.

#1. 1 hg är detsamma som...

#2. KILO betyder...

#3. Grundenheten för vikt är...

#4. CENTI betyder....

#5. 1 dl är detsamma som...

#6. DEKA betyder...

#7. HEKTO betyder...

#8. På en liter går det...

#9. 10 cl är...

#10. Volym mäter man vanligtvis i grundenheten...

#11. 1 liter är...

#12. 100 ml är detsamma som...

#13. DECI betyder...

#14. "MILLI" betyder...

#15. 1000 g är detsamma som...

KLAR