Problemlösning med subtraktion

Här nedan kan du öva på problemlösning med subtraktion (-). Ha en penna, sudd, linjal och rutat papper bredvid dig. Du behöver nämligen träna på att ställa upp och räkna ut talen i uppgifterna och sedan skriva in rätt svar på övningarna här under. Glöm inte att:

  1. tänk på vad det är du ska räkna ut
  2. vad vet du i uppgiften?
  3. vilket är räknesättet för att lösa problemet?
  4. tänk på att ställa upp en siffra i en ruta på pappret när du räknar ut.
  5. tänk på att ta det högsta talet överst.
  6. tänk på att börja från entalen.
  7. växla och låna om det behövs.
  8. glöm inte att kontrollräkna ditt svar efteråt när det är subtraktion.

Gör testet här

Results

-
GRATTIS! Du verkar ha god koll på subtraktionsuppställningar 0-1000-tal.

Öva mer.

Ge inte upp. Öva mer och var mer noggrann med hur du ställer upp, räknar från entalen och framåt, samt växlar och lånar. Glöm inte att kontrollräkna efteråt. Och ställ alltid upp det högsta talet överst.

#1. 9256-5643 = ? Ställ upp talet på papper och räkna ut. Skriv sedan in differensen (=svaret) här.

NÄSTA FRÅGA

#2. På bilden visas tre olika förslag på resor mellan Malmö centralstation och Landskrona station. Den kortaste sträckan tar bara 34 minuter att köra. Den längsta tar 53 minuter att köra. Hur många minuter kortare är den kortaste sträckan jämfört med den längsta sträckan? Ställ upp, räkna ut och skriv in svaret här under sedan.

#3. 2001-1999 = ? Ställ upp talet på papper och räkna ut. Skriv sedan in differensen (=svaret) här.

#4. 6984-1335 = ? Ställ upp talet på papper och räkna ut. Skriv sedan in differensen (=svaret) här.

#5. 5839-4456 = ? Ställ upp talet på papper och räkna ut. Skriv sedan in differensen (=svaret) här.

#6. 8652-5428 = ? Ställ upp talet på papper och räkna ut. Skriv sedan in differensen (=svaret) här.

#7. 4002-3997 = ? Ställ upp talet på papper och räkna ut. Skriv sedan in differensen (=svaret) här.

#8. Oleg ska åka till Ukrainas huvudstad, Kiev. Han ska åka från Landskrona med bil. Eftersom resan dit är lång så planerar Oleg sin resa i förväg. Det finns två snabba vägar dit. Den ena vägen är 1859 km lång, men den tar lång tid att köra. Den andra vägen är 2160 km, men går ändå snabbare att åka. Hur många km längre är den längre vägen? Ställ upp och räkna ut. Skriv sedan in svaret här.

#9. År 1997 dog bevisligen äldsta personen någonsin. Personen hette Jeanne Louise Calment. Jeanne blev 122 år gammal. Ställ upp, räkna ut hur vilket år personen föddes. Skriv sedan in årtalet här.

#10. 4761-1314 = ? Ställ upp talen på rutat papper, räkna ut och skriv sedan in svaret här.

KLAR

Öva upp din huvudräkning med subtraktion i denna övning

Stödmall

Du kan ladda ner denna stödmall. Den kan din förälder, lärare eller någon vuxen skriva ut till dig. Ha den inklistrad i ditt räknehäfte eller i matteboken. Här står många kloka tips för vad du bör tänka på då du räknar och ställer upp subtraktion.