Redovisningstips

Tips och förslag på redovisningar för elever.

Utöver ljudpresentation så kan du…

…göra en powerpoint.

…göra en faktabaserad text.

…göra en factiontext.

…göra en teater och dramatisera en händelse.

…göra en kahoot eller ett frågespel.

…göra diagram/tabeller för att förstärka fakta.

…göra en videopresentation.

…göra en hemsida.

…göra en presentation genom att bara berätta.

…göra en presentation genom att visa upp ett föremål eller fotografier eller annat.

…låta åskådarna lyssna, smaka, lukta eller känna på något som hör till presentationen.