Romerska siffror

Att skriva tal med hjälp av de siffror som vi i Sverige vanligtvis använder oss av är att skriva med det man kallar för ”ARABISKA SIFFROR”. Vi skriver nämligen siffrorna 0 till 9 med något som härstammar från arabiska siffror. Men förr i tiden skrev man med många andra sätt. Ett av de mest kända sätt att skriva siffror på med hjälp av något annat än just våra arabiska siffror är genom att istället skriva siffror och tal med ROMERSKA SIFFROR.

Romerska siffror brukar i Sverige ibland användas än idag då vi skriver och vill berätta något viktigt. Till exempel när ett hus är byggt. Då kan husets årtal stå i romerska siffror. Ett hus som varit byggt för något år sedan, t.ex. år 2012, skrivs så här med romerska siffror: MMXII. Ett M = ett tusental, ett X = ett tiotal och ett I = ett ental. Totalt har vi 2 tusental, ett tiotal och 2 ental = 2012.

Men många fler saker används lite fint än idag med romerska siffror i Sverige. T.ex. heter vår kung, Carl XIV Gustav. Och broar samt andra viktiga monument kan än idag skrivas med romerska siffror.

Så skriver och läser man

Hur vet man hur man ska skriva ett tal med romerska siffror? Vanligtvis betyder en viss bokstav ett visst tal. 1 skrives I. Talet 2 skrives II. Talet 3 skrives III. Alltså blir III = 1 + 1 + 1 = 3. Talet 5 har en annan bokstav. 5 skriver man V. Vill man skriva talet 6 så tar man en femma och en etta, alltså VI (5 + 1) = 6. Skulle det däremot det lägre talet stå först så tar man bort det från det högre, alltså IV blir istället 4 efter IV = 5-1 = 4.

IV = 4. (5 – 1)
VI
= 6. (5 + 1)
IX = 9. (10 – 1)
XI
= 11. (10 + 1)

Tabell över vad de olika romerska tecknen betyder

Tabellen visar några av de vanligaste bokstäverna som används som romerska siffror.

Klockor kan visa romerska siffror

close up photo of clock
Klockan visar de romerska siffrorna 1 till 12 på klockan.
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Testa dig!

Kan du allt? Du kan göra vårt prov

Överkurs

På sidan www.romerskasiffror.nu går att läsa något väldigt intressant, men väldigt, väldigt överkurs för mellanstadiet:

Till exempel, för att uttrycka talet 737 i romerska siffror skriver man DCCXXXVII, alltså 500 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1. Dock, vid siffrorna 4 och 9, används minus istället för plus, och skriver då den lägre siffran framför den högre: t.ex. 14 skrivs som XIV, alltså 10 + 5 − 1, och 199 uttrycks som CXCIX dvs 100 + 100 − 10 + 10 − 1. Man kan tycka att talet 199 enklare skulle kunna ha skrivits som CIC, men enligt den vanligaste definitionen får man bara subtrahera med tal som är en storleksordning mindre än talet man subtraherar från, och därmed är IC för 99 inte tillåtet.

Källa: www.romerskasiffror.nu/M (2022-08-16)

Läs även: https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_siffror.