Singaporematematik

Arbetsmodellen för blockmodellen

För att lösa ett matematiskt problem inom singaporematematiken behöver du som elev följande mall. Följ den i kronologisk ordning:

 • Läs hela uppgiften.
 • Vem/vad handlar uppgiften om?
 • Rita blocket eller blocken.
 • Läs uppgiften en gång till.
 • Skriv in informationen som finns i texten.
 • Vad söker vi? Skriv det vi söker som ett frågetecken (?).
 • Lös uppgiften matematiskt.
 • Skriv svaret.
 • Är svaret rimligt?

LADDA NER MALLEN HÄR NEDAN
Du kan som elev be din lärare att laminera in mallen så att du kan använda en whiteboard-penna eller tuschpenna för att ”checka av” varje steg i den tills du känner dig helt säker på mallen.

Ladda ner och spara mallen. Då kan du skriva ut den och gärna laminera in den dessutom.

Singaporeproblem att lösa

 1. Lars och Oscar har 30 bollar.
  Lars har dubbelt så många bollar som Oscar.
  Hur många bollar har Oscar?

 2. Lars och Oscar har 20 bollar.
  Lars har fyra gånger så många bollar som Oscar.
  Hur många bollar har Oscar?


 3. Lars och Oscar har sålt kläder.
  Lars och Oscar har tjänat 340 kronor.
  Oscar har sålt för 130 kronor.
  Hur mycket har Lars sålt för?