Matematik årskurs 6
Matematik årskurs 6

Ställ gärna in denna sidan som ditt bokmärke i webbläsare på datorn eller telefonen

//David

DAGENS PLANERING UNDER tisdagen den 1 december under matematiklektionen kl 09.00-11.10

Ni som ska ha NP idag ställer er utanför sal 3 och inväntar mig TYST.
Tina och Caroline kommer att vara med er under lektionspasset medan jag gör NP:n med övriga klassen. Klicka på de färgade rutorna för att ”öppna” instruktionerna till dagens lektion i matte.

STEG 1: mellan kl 09.00-10.00 med Tina

 • VAL 1: Välj mellan denna punkt eller nästa. Gör sidorna 72 om triangelns area som vi pratade om sedan föregående vecka. Tänk på formeln (basen * höjden)/2 för att räkna ut arean av en rektangel. Gör sedan uppgift 13 och 14 på nästa sida samt 16-20 på sidan 74.
 • VAL 2: Välj istället på att göra stencilhäftet – första sidan kan ni jobba enskilt eller 2-2. De andra sidorna i häftet gör ni enklast själva för att repetera gammalt från åk 4-6 inför NP del B, C, D och E nästa termin. Får ni problem så fråga gärna någon klasskompis. Kan ni inte alls lösa uppgiften så hoppa över dem och be mig lösa den med er nästa mattepass denna vecka.
 • Om du skulle vara klar med uppgifterna i boken kan du jobba med de båda uppkopierade arbetsbladen som heter ”Sammansatta figurer – Arbetsblad 3:6” och ”Area – rita och räkna – Arbetsblad 3:5”. Tag gärna hjälp av varandra på uppgifterna, men alla lämnar in ett eget papper SENAST på fredag till mig.
 • Klockan 10.45 kan ni gärna spela begreppsordsspelet som också finns på katedern i sal 8.
 • Ha trevligt och jobba på i gott tempo med ro.
STEG 2: 10.00-10.20 med Caroline

När klockan är 10.00 kollar ni på nästa avsnitt av Spegelvänd med Caroline.
En av er elever som har dator kopplar in den med HDMI i klassrummet så att ni och Cilla kan titta. Längst ner under punkterna här kan du klicka på knappen ”Till avsnitten av Spegelvänd, säsong 2”.

STEG 3: ca 10.20-10.40 med Caroline

Plugga in begreppshäftena som du får av Caroline eller tar själv vid katedern. Det är ett fyrsidigt häfte i geometri som berättar och förklarar olika geometriska begrepp. Läs igenom dem genom att ”plugga in dem” ca 10 minuter och be sedan Caroline att förhöra er på dem.

Läxa till nästa gång: Att kunna begreppen i häftet och kunna koppla dem till rätt bild och förklaring.

STEG 4: 10.40-11.10, med Caroline
 • Klockan 10.40 kan ni gärna spela begreppsordsspelet som också finns på katedern i sal 8.

PLANERINGAR

Fredagen den 27 november 2020 medan vi gör NP i matten:

Ni kommer vara med andra lärare från 4-6 idag under tiden jag genomför NP i matematik. Ni som ska ha NP ställer er utanför sal 3 och inväntar mig. Det kan dröja lite över tiden men håll i så fall ut någon minut innan jag dyker upp. 

Du som inte gör provet: Gör sidorna 72 om triangelns area som vi pratade om sedan föregående vecka. Tänk på formeln (basen * höjden)/2 för att räkna ut arean av en rektangel. 

Gör sedan uppgift 13 och 14 på nästa sida samt 16-20 på sidan 74.

När klockan är 09.00 kollar ni på nästa avsnitt av Spegelvänd. En av er elever som har dator kopplar in den med HDMI i klassrummet så att ni och läraren kan titta. Längst ner under punkterna här kan du klicka på knappen ”Till avsnitten av Spegelvänd, säsong 2”.

Om du skulle vara klar med uppgifterna i boken kan du jobba med de båda uppkopierade arbetsbladen som heter ”Sammansatta figurer – Arbetsblad 3:6” och ”Area – rita och räkna – Arbetsblad 3:5”. Tag gärna hjälp av varandra på uppgifterna, men alla lämnar in ett eget papper SENAST på måndag till mig.

Klockan 09.45 kan ni gärna spela begreppsordsspelet som också finns på katedern i salen. 

Ha trevligt och jobba på i gott tempo med ro.
Stor lycka-till-kram från mig angående NP:n!


Den 26 november 2020 ska vi:

 1. Logga in på teams med din dator. Gå till fliken som heter ”Hemuppgifter”. Bland hemuppgifterna väljer du den uppgift som heter ”Öva procent, B-delen, åk 6”. Följ instruktionerna och gör klart uppgiften. Två i klassen har redan gjort uppgiften.
 2. När du är klar med första punkten räknar du och fortsätter med matematikboken, uppgifterna i kapitlet om geometri. Ni som var här i tisdags började så smått på sidan 72-74 med triangelns area bland annat. Du fortsätter med eller påbörjar att räkna sidorna 72-74 och fortsätter med gröna sidorna i kapitlet.
 3. Läxa till imorgon: kunna presentera formel för hur man räknar ut omkrets och area av en kvadrat, rektangel och triangel. Jag kommer lotta ut elever eller elevgrupper som får redovisa sina svar kommande vecka. Hjälp finns på sidorna 72-74 i matteboken.

Planering för, 24 november (25/11 har ni studiedag)

 • Cilla kommer vara med er under tiden jag genomför NP i matematik.
 • Gör sidorna 72 om triangelns area som vi pratade om sedan föregående vecka. Tänk på formeln (basen * höjden)/2 för att räkna ut arean av en rektangel.
 • Gör sedan uppgift 13 och 14 på nästa sida samt 16-20 på sidan 74.
 • När klockan är 10.00 kollar ni på nästa avsnitt av Spegelvänd. En av er elever som har dator kopplar in den med HDMI i klassrummet så att ni och Cilla kan titta. Längst ner under punkterna här kan du klicka på knappen ”Till avsnitten av Spegelvänd, säsong 2”.
 • Om du skulle vara klar med uppgifterna i boken kan du jobba med de båda uppkopierade arbetsbladen som heter ”Sammansatta figurer – Arbetsblad 3:6” och ”Area – rita och räkna – Arbetsblad 3:5”. Tag gärna hjälp av varandra på uppgifterna, men alla lämnar in ett eget papper SENAST på fredag till mig.
 • Klockan 10.45 kan ni gärna spela begreppsordsspelet som också finns på katedern i sal 8.
 • Ha trevligt och jobba på i gott tempo med ro.

Så svarar sjätteklassarna om varför matematik är viktigt för dem

”Matte är viktigt att kunna eftersom…”

 • man kan få bra jobb om man är bra på matte.
 • man måste kunna till exempel räkna ut själv i affären vad man ska köpa och kunna räkna ut hur mycket det kostar och om man har pengar till allt det.
 • Man måste kunna matte för att man ska hitta bra jobb och få mycket pengar.
 • man vill få bra jobb i framtiden.
 • man ska lära sig.
 • man ska kunna räkna ut saker i framtiden och för jobb.om man handlar måste man kanske ha en budjet som man måste räkna ut hur mycket alla varor kommer att kosta.
 • man kommer behöva matte som vuxen t.ex. om man ska räkna ut en rabbat på något eller räkna ut hur stort ett golv ska vara.
 • om man har bra betyg i matten kan man få e bra jobbb.
 • man kan bli bättre på att läsa och kunna alla mattetabellerna.
 • att man ska kunna t.ex. om man ska jobba inom bygg 

PLANERINGEN KRING PROCENT, SANNOLIKHET, TALUPPFATTNING, CHANS FÖR OKTOBER OCH NOVEMBER 2020

V 43

 • VECKOMÅL: Klar med gröna sidor, kap 2, i boken.

V 45

 • Måndag: alla elever gör ett självrättande ”Vad-kommer-jag-ihåg-test” idag. Utifrån resultat kommer eleven få räkna med olika individuella uppgifter så som: rött / blått spår eller stenciluppgifter och praktiska övningar.
 • Onsdag:
  • Samtliga räknar diagnos 2.
 • VECKOMÅL: Räkna klart individuella uppgifter från rött / blått i kap 2 senast till fredag.

V 46

 • Måndag: PROV, kap 1 + 2.
  • Du ska kunna veta talens platsvärde och skriva ett decimaltal om du känner till t.ex. följande: talet har 2 ental 8 tiondelar och 9 tusendelar. Svar: 2,809.
   • s. 8
  • Du ska kunna läsa av tallinjer så som på följande sidor
   • s. 10, 11, 14
  • Du ska läsa och skriva tal.
   • Du ska kunna enhetsomvandla mellan t.ex. gram till kilogram eller meter till kilometer. Exempelvis: Hur många kilogram är 734 g? Ex 2: Hur många kilogram är 2 kilogram och 20 gram?
    • s. 12
  • Du ska kunna ange ett tal i följande tre talformer:
   • Bråkform
   • Procentform
   • Decimalform
   • Exempel på sidan 46, 47 men även stencilövningen.
  • Du ska kunna dividera och multiplicera.
   • Dividera med 10; 100 och 1000
    • s. 17
   • Multiplicera med 10; 100 och 1000
    • s. 16
   • Division så som 86,4 dividerat med 4.
    • s. 18-19
   • Rimlighet
    • s. 20-21.
  • Du ska kunna räkna ut, förstå begreppen och förklara begreppen:
   • Rea och rabatt
    • Ex: Det är 20 % rabatt på en sko som kostar 500 kronor. Hur många kronor blir rabatten på?
  • Du ska kunna räkna ut:
   • 1 % av något
    • s. 44
   • 25 % av något
    • s. 54 och 40
   • 50 % av något
    • s. 40
   • 75 % av något
    • s. 54 och 41
   • Andra procenttal så som t.ex. 15 procent av något.
  • Chans och risk ska du kunna räkna ut. T.ex. chansen att det blir måndag idag är 1/7.
   • S. 50-51
  • Sannolikhet. T.ex. vad är sannolikheten att jag slår en femma på en tiosidig tärning?
   • S. 48-49.
 • PROVET I MATAMATIK BEDÖMS UTIFRÅN BETYGSSKALAN E-A OCH INGA POÄNG LÄMNAS UT.

Repetition…

Övningstest – digitala eller i pdf

Öva även med hjälp av…

 • Stencilhäfte som ni fått på kap 1 + 2.
 • Öva gärna med elevspel.se