STYRDOKUMENT

Läroplaner:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) gäller från höstterminen 2022.

Utgiven år: 2022

Ladda ner som PDF


Läroplan för grundsärskolan – Lgrsär22

Läroplanen för grundsärskolan (Lgrsär22) gäller från höstterminen 2022.

Utgiven år: 2022

Ladda ner som PDF


Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lsam22

Läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lsam22) gäller från höstterminen 2022.

Utgiven år: 2022

Ladda ner som PDF

Stöd:

Så använder du kursplanerna – grundskolenivå

Den här texten tydliggör hur kursplanen och betygskriterierna är uppbyggda. Den beskriver hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att du som lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Utgiven år: 2022

Ladda ner som PDF