Tema: Vattnet

Här kan du få fördjupat fakta om vattnet och jobba om just vatten.

I vårt första steg tittade vi på en film om havet (12 min lång). Sedan har vi fördjupat oss i vattenmolekylen och vad den består av.
Begreppsord: atom; molekyl; väte; syre; väteatom; syreatom; vattenmolekyl; bindningar.

I den digitala boken härunder kan du läsa en sammanfattning av det vi kommer fördjupa oss i kring hav; liv; vattnets olika former; vattnets uppbyggnad; kondensering; avdunstning; imma. Boken finns här:

Har du dessutom NO boken till hands för årskurs 4 (eller via Inläsningstjänst) så kan du jobba med korsordet som finns här.