Tid

TID I MATEMATIK HANDLAR INTE BARA OM ATT KUNNA VETA HUR MYCKET KLOCKAN ÄR.
Tid handlar om mycket mer i matematik på mellanstadiet.

shallow focus of clear hourglass
Fotot ovan /Photo by Jordan Benton on Pexels.com

Eleverna ska kunna olika saker om tid efter mellanstadiet.

Tid handlar även om till exempel:

  • läsa av tidtabellen för när en buss/båt eller ett tåg kommer att åka (avgå) eller när det är framme i en annan stad/ort.
  • tid handlar även om att kunna växla mellan analog tid och digital tid.
  • tid handlar även om att kunna räkna hur många timmar och minuter ens olika långa skoldagar är eller hur lång en viss film är.
  • tid handlar även om att kunna veta hur många minuter som t.ex. 2 h och 13 minuter är tillsammans eller tvärtom, nämligen att kunna veta att 133 minuter är detsamma som 2 h och 13 minuter.
  • tid handlar även om att veta att klockan just nu är helt olika i olika länder. Det kallas för lokal tid och tidsskillnad.
  • tid handlar om att kunna beräkna vad tiden är i t.ex. Japan, om tiden i Sverige t.ex är 11.30 just nu.
  • tid handlar även om att kunna veta lite om hur man mätte tid förr i tiden.
  • tid handlar även om att kunna läsa av en kalender.
  • du ska även veta hur många sekunder det går på en minut, hur många minuter det går på en kvart/halvtimme/timme, hur många timmar det går på ett dygn, hur många dygn det går på en vecka/månad/år, hur många kvartal det finns på ett år, hur många månader det går på ett halvår och ett kvartal.

Hur tränar du?

Din lärare kan träna och presentera klockan för dig.

Övningar finns att få med matematikbok eller stenciler samt digitalt.

Hemma kan du absolut be din förälder eller någon vuxen lära dig klockan också. Något jag tycker är viktigt är att du har en klocka på din arm – då har man bättre koll på tid och tidsbegrepp.

Utöver det finns dessutom tid att öva på t.ex. elevspel här:
www.elevspel.se/amnen/matematik/klockan.html