Värme, el och energi

Hur kommer egentligen el och värme till våra hus och lägenheter? På vintern då det är kallt behöver vi extra värme och el till våra hus. Vart kommer all värmeenergi och elenergi ifrån?

Photo by Oscar Helgstrand on Pexels.com

Värme och el från värmekraftverk

El från kärnkraftverk

Viktiga expertord (begreppsord)

 • atom = den minsta del av ett grundämne.
 • molekyl = två eller fler atomer som sitter ihop.
 • koldioxid (CO2) = en gas som släpps ut av fossila bränslen. Koldioxid gör så att jordens temperatur ökar.
 • förbränna = något man bränner upp – oftast används det när man pratar om fossila bränslen som olja, kol eller gas som man bränner upp/förbränner.
 • energikälla = exempel på energikällor är till exempel: uran; kol; gas; olja; vatten; sol; vind;…
 • uran = ett ämne som används till att driva kärnkraftverk.
 • energi = kraft eller styrka.
 • värmeenergi = en sorts energi.
 • ljusenergi = en sorts energi.
 • ljudenergi = en sorts energi.
 • värmeenergi = en sorts energi.
 • elenergi = en sorts energi.
 • rörelseenergi = en sorts energi.
 • värmekraftverk = ett kraftverk som t.ex. finns i Landskrona. Eldar sopor.
 • kärnkraftverk = ett kraftverk som tillverkar elenergi. Drivs av uran.
 • solkraftverk = ett kraftverk som tillverkar elenergi eller värmeenergi. Drivs solljus.
 • vattenkraftverk = ett kraftverk som vanligtvis tillverkar elenergi. Drivs av vatten.
 • vindkraftverk = ett kraftverk som tillverkar elenergi. Drivs av vinden.
 • oljekraftverk = ett kraftverk som vanligtvis tillverkar elenergi eller värmeenergi. Drivs av olja.
 • gaskraftverk = ett kraftverk som vanligtvis tillverkar elenergi eller värmeenergi. Drivs av gas.
 • turbin = en slags propeller som finns i värmekraftverk, solkraftverk, solkraftverk, kärnkraftverk och många andra typer av kraftverk.
 • generator = en slags sak som bildar elenergi när turbinen i ett kraftverk snurrar.
 • fossila bränsle = bränslen som bildades av växter och djur under dinosauriernas tid. Fossila bränslen är kol, gas och olja. Bränner man fossila bränslen får man koldioxid.
 • icke fossila bränslen = bränslen som inte är farliga för miljön är oftast icke fossila bränslen. T.ex. sol, vind och vatten.

Tabell om energi, energikällor och deras fossila/icke fossila bränslen

ENERGIKÄLLAFOSSILT/FOSSILFRITTKRAFTVERKBILDAR KOLDIOXID?NACKDELAR
= dåliga saker
UranFossiltKärnkraftverkNejUranet är radioaktivt och kan döda människor, djur och växter.
OljaFossilt bränsleOljekraftverkJa Släpper ut farlig gas = skadligt för naturen.
KolFossilt bränsleKolkraftverkJa Släpper ut farlig gas = skadligt för naturen.
GasFossilt bränsle(Natur-)gaskraftverkJa Släpper ut farlig gas = skadligt för naturen.
VindFossilfritt bränsleVindkraftverkNejInga direkta nackdelar. Nackdelen är främst att det behövs vind för att det ska fungera.
SolFossilfritt bränsleSolkraftverkNejInga direkta nackdelar, men det behövs solljus för att fungera.
VattenFossilfritt bränsleVattenkraftverkNejInget dåligt, men vintertid kan vatten frysa till is och dammar kan svämma över.
Tabellen kan du ladda ner härunder som en pdf-fil och fylla i själv samt lägga till mer information och en ordlista.

Detta är absolut nödvändigt att kunna inför ett prov:

 • Kunna namnen på expertorden och förklara dem. Expertorden som vi använt oss av och jobbat med i fem veckors tid är: atomer
  • neutroner
  • molekyler
  • koldioxid (CO2)
  • förbränna
  • energikälla
  • uran
  • energi
  • värmeenergi
  • ljusenergi
  • ljudenergi
  • värmeenergi
  • elenergi
  • rörelseenergi
  • värmekraftverk
  • kärnkraftverk
  • solkraftverk
  • vindkraftverk
  • turbin
  • generator
  • fossila bränsel
  • icke fossila bränslen
 • Kunna olika energikällor, t.ex.: vatten, vind, uran, gas… och om de är bra eller dåliga för miljön.
 • Förklara skillnaden mellan en atom och molekyl.
 • Koldioxid (CO2): veta vad det är och hur det bildas samt varför det är farligt.
 • Skillnaden mellan fossila och icke fossila bränslen samt namnge minst tre olika bränslen av varje sort.

Öva till NO-provet

Detta kräver inloggning på Microsoft Teams eller Office 365:

Öva med ett korsord


1. Bränsle som behövs i kärnkraftverk
2. Tillverkar vindkraftverk
3. Behöver vindkraftverk
4. Kallas den propeller som snurrar på ett vattenkraftverk eller kärnkraftverk...
5. Denna del tillverkar själva elen i ett vattenkraftverk eller kärnkraftverk...
6. Kol, gas och ? är fossila bränslen.
7. Två atomer som sitter ihop eller fler kallas så här.
8. Detta farliga vapen kan göras av ett kärnkraftverk.
9. Detta kraftverk tillverkar mest el i Sverige just nu.
10. Fossila bränslen släpper ut detta....
11. Ett finare ord för att BRÄNNA till exempel olja, kol eller gas i ett kraftverk...

Provet till den 6 dec 2021

Provet finns att ladda ner här lite längre ner i denna text med lösenordsskydd. Föräldrar kan ladda ner provet med lösenkod av mig i mitten av december för träning eller läsning hemma. Provet är 32 sidor och testar olika förmågor så som argumentationsförmåga, begreppsförmåga, analysförmåga och kommunikationsförmåga, men även en uppgift med metakognitiv förmåga. I relation till elevens bedömning kopplas styrdokumenten in till frågornas konstruktion.

I läroplanens kunskapskrav för ämnet fysik står bland annat följande:

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt

LPO – 11

Vidare står även i det centrala innehållet i ämnet fysik att:

Undervisningen i fysik ska behandla […] energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

LPO -11

I ämnet teknik i läroplanen står det bland annat följande som vi behandlat under arbetets gång:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar; använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer; värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

LPO -11