Veckobrev och läxa (4A/B/C)

Läxor v. 20 

Dag  Läxa 4A 
Måndag  
Tisdag Glosförhör Träna via www.alfacat.se/engelska  
Onsdag  
Torsdag  
Fredag  NO: Kunna 10 grundämnen: C, O, H, He, N, Fe, Ag, Au, Na, Cl.
Dag  Läxa 4B 
Måndag  
Tisdag  
Onsdag Glosförhör Träna via www.alfacat.se/engelska  
Torsdag  
Fredag  NO: Kunna 10 grundämnen: C, O, H, He, N, Fe, Ag, Au, Na, Cl.
Dag  Läxa 4C 
Måndag  
Tisdag MA: Eleverna har fått med sig ett papper hem idag (torsdag 12/5) om längdomvandling. De ska kunna omvandla meter, decimeter, centimeter och millimeter. 
Onsdag  
Torsdag Glosförhör Träna via www.alfacat.se/engelska  
Fredag  NO: Kunna 10 grundämnen: C, O, H, He, N, Fe, Ag, Au, Na, Cl.
Ämne Detta arbetar vi med just nu  
Svenska   
Engelska Vi ska påbörja arbeta med argumenterande text. Vi kommer arbeta utifrån cirkelmodellen där vi…: Bygger upp kunskap om ämnesområdet Studerar andra argumenterande texter för att lära oss vad som ska finnas med. Skriver en text tillsammans  Eleverna skriver en individuell text. 
Matematik 4C: Vi har börjat arbeta med tabeller och diagram. Vid sidan om tränar vi på multiplikationstabellerna 
SO HI: Medeltiden  SH: pengar och arbete 
NO Bi: Sex- och samlevnad, samt KE/TK: kemiteknik.
Bild Vi arbetar med linoleumstryck 
Musik  
Idrott  
Slöjd Tillverkning av ersättare för engångsartiklar, hållbar miljö, Globala målen.