Vikariebank i matematik och NO

Glöm inte att du kan alltid svans denna artikel-kod för att komma snabbt till denna sida.

Till dig som vikarie i matematik och NO

 1. Ta alltid närvaro på alla elever vid lektionsstart.
 2. Kontakta expeditionen, Carina, om du behöver hjälp med till exempel kopiering. Eller fråga en av mina kollegor.
 3. Eleverna räcker upp handen om de behöver något.
 4. Ingen elev går ifrån annat än på toaletten – då ska de meddela dig när de går och kommer tillbaka.
 5. Stolar upp efter sista lektionen – utom fredagar.

Planeringar i matematik med instruktion till dig som vikarie

Följande pärm finns även i mitt arbetsrum/klassrum. Matematikpärmen 4-6 är mycket användbar och här kan du skriva ut eller be en av mina kollegor/expeditionen om hjälp. Håll dig gärna till 1 område men med olika svårighetsnivåer. Gå gärna igenom uppgifterna genom att visa sidan digitalt och be eleverna berätta för de andra och dig i klassen hur de löst uppgifterna. När ni är klara är det lämpligt att öva mer matematik på t.ex. www.elevspel.se (med multiplikationstabeller, klockan, enheter, geometri eller andra områden i matematik) eller att de följer den eventuella veckoplanering som jag eller annan lärare givit klassen tidigare.

Tänk på: alla elever är unika. Vissa behöver ha längre eller kortare betänketid. Många elever tycker om struktur och tydligt ledarskap, men ett positivt och vänligt sådant. Inga elever blir hjälpta av att inte göra något helt annat så som ”hänga gubbe på tavlan” eller en film. De är i skolan och mår bra av att känna sig sedda, hörda och få feedback av dig som vuxen. De är unika och bär på många fina och olika egenskaper.

Planeringar i NO

Vikarieinstruktioner i NO finns här:

Vad behöver du för material till eleverna i NO?

Till samtliga lektioner i NO kommer du att behöva rusta eleverna med följande material:

 1. Penna
 2. Papper
 3. Dator
 4. Eventuellt hörlurar som främst finns i klassrummen
 5. Eventuellt färgpennor som också främst finns i klassrummen

Hur jobbar eleverna med materialet i NO?

Till detta ska eleverna gå in och välja ett valfritt tema för dagen bland Naturskyddsföreningens teman. Det går bra att jobba 1-1 eller 2-2 på dessa teman. Till varje temaområde inom biologi, fysik, kemi står även hur lång lästid varje område är uppskattat till. Dubblera gärna den lästiden eftersom många elever såklart läser långsammare i denna ålder än vad lästiden är uppskattad till.

Instruktioner att skriva till eleverna på tavlan i NO

Eleverna jobbar enligt följande:

 1. Du delar ut länken till dem (https://www.naturskyddsforeningen.se/arkiv/faktablad/) där de sedan går in och väljer ett temaområde.
 2. Eleveran läser temaområdet för sig själva eller 2-2 eller i helklass (om klassen väljer ett gemensamt område att börja med).
 3. Längst ner på sidan finns frågor att besvara för eleverna. Frågorna finns i texten (ibland i filmer till texten).
 4. Frågorna besvarar eleverna på ett löspapper med namn och klass. Vill de hellre skriva svaren i datorn kan de göra det på https://word.office.com.
 5. Jag rättar gärna texterna då jag kommit tillbaka till skolan igen eller så får de redovisa vad de kommit fram till då jag är tillbaka.