Vinter

black wooden fence on snow field at a distance of black bare trees

I det centrala innehållet i biologi åk 4-6 står det att du ska lära dig om djurs, växters och andra organismers liv. Vi ska även behandla sådant som årstider i detta tema och hur årstiderna påverkar djur och natur i Sverige.

Vi startar temat ”Djur och natur på vintern” med att titta på följande film från SLI.se:

Instruktioner till filmen

Vad gör djuren i Sverige på vintern? En del djur är anpassade för att klara vintern, men många är inte det. Därför migrerar en del arter till varmare platser och andra går i vinterdvala. Men hur går migrering till och hur gör djur för att gå i vinterdvala?
I filmen lär vi oss bland annat om hur gäss, älgar, igelkottar, ormar, björnar och sorkar klarar vintern. Instruktioner till filmen och lektionen finns här under.
  1. Innan filmen: Be eleverna att föra anteckningar under filmen.
  2. Efter filmen: dela upp samtliga elever i mindre arbetsgrupper – cirka á 3 elever/grupp nu när det är få elever/klass.
  3. I grupp: kan gemensamt skriva ner och diskutera följande frågor som finns här under. Frågorna kan de gärna skriva ner på papper eller skicka direkt till mig via formuläret som finns under frågorna. Kanske vill några grupper titta på filmen igen för att kunna besvara samtliga frågor. Gå gärna genom dem gemensamt, om möjligt (tidsmässigt) denna lektion.

Inledning av frågor

• Varför måste djur ha knep för att överleva vintern i Sverige?

Migration

• Vad betyder ordet migration i filmen?
• Varför kan inte alla fåglar överleva här i Sverige på vintern?
• Hur gör fåglarna för att orka flyga till varmare länder?
• Hur gör älgar och renar i fjällen för att överleva vintern?

Vintersömn

• Hur gör igelkottar för att klara sig igenom vintern? 
• Hur kan du förklara ordet vintersömn?
• Berätta om hur det går till när en björn går i ide.
• Hur gör ormar och grodor under vintern?

Andra anpassningar hos djuren

• Hur kan smådjur leva under snön?
• Ge exempel på hur djur som är aktiva under vintern anpassat sig till förutsättningarna och varför.

Lämna in dina/era svar här (eller på löspapper):

Hur svår kändes dagens uppgift(obligatoriskt)

Om du skulle bli klar…

Blir du klar kan du börja fundera på att skriva om ett djur som varit med i filmen. Sök fakta på t.ex. www.ne.se där du hittar information om djuret. Du behöver logga in på ne, men det är samma inlogg som till Office 365.

Djuren och länkar finns här under. Tänk på hur vi skriver en faktatext enligt en sexfältare sedan tidigare termin. Den ljusgrå sexfältaren är för djur. Den mörkgrå är för växter:

Vilken sorts djur är det?
(klassificering)
Hur ser djuret ut?
(utseende)
Var och hur bor djuret?
(boplats)
Ungar ​(fortplantning)Vad äter djuret?
(föda)
Övrigt
(annat intressant eller viktigt om djuret som du hittat)
Sexfältare – djur
Vilken sorts växt är det
(klassificering)
Hur ser växten ut?
(utseende)
När blommar växten?
(livscykel)
Var trivs växten?
(förekomst)
Hur sprids växten?
(förökning)
Övrigt
(annat viktigt som du eventuellt hittat om växten)
Sexfältare – växter
macro photography of a green frog

Groddjur och paddor

Till sidan >>

close up photo of a cute hedgehog on the grass

Igelkott

Till sidan >>

Ladda ner mallarna för sexfältare

NÄR DU ÄR FÄRDIG med din beskrivande faktatext skall en i klassen göra en så kallad ”kompisbedömning” på din text. Då läser en i klassen igenom din text och bedömer den enligt följande steg (glöm inte att läs igenom din text och rätta den innan – tänk även på skiljetecken):

STEG 1NEJDELVISJA
1. Alla delar ifrån sexfältaren är med i texten.
2. Texten är tydligt skriven och jag förstår allt som är skrivet.
3. Källförteckning finns med i slutet av texten.
4. En rubrik (huvudrubrik – dvs det som heter ”titel” i Word) finns med i texten.
STEG 2NEJDELVISJA
1. Texten innehåller en tydlig rubrik som förklarar vad texten kommer handla om.
2. I början av texten finns en innehållsförteckning med sidhänvisning.
3. Texten innehåller tydliga underrubriker.
4. Alla områden från sexfältaren finns med.
5. Texten har med minst två eller fler faktakällor.
6. Texten innehåller många expertord från NO-temat.
Så som t.ex. dräktig, föda, fortplantning
7. Det finns minst en bild till texten. Bilden har en beskrivande bildtext.
Steg 1 brukar motsvara en text som är godkänd. Steg 2 brukar motsvara en text som är på högre nivå än enbart godkänd nivå.

Elevarbeten

ÄR DU EN DJUREXPERT ÄNNU? Gör frågorna här under.

QUIZ: Hur bra koll har du på djur och växter som lever i Sverige under vintern?

Gör quizet här under efter att du läst sidorna 52-61 i boken Koll på NO biologi Fysik Kemi 4 eller varit med under genomgångar, gjort observationer samt läst allt på denna sida.

Results

-

#1. Vad använder träd för ämne för att inte frysa sönder?

Öva på frågan genom att läsa sidan 55 i NO-boken.

#2. Vad innehåller oftast frön som skyddar dem från att frysa sönder på vintern?

Läs sidan 54 i NO-boken – under rubriken ”Växter på vintern” för att träna ditt svar.

#3. Vad är egentligen snö?

Titta på sidan 54 i NO-boken. Läs bildtexten till bilden under den översta bilden längst upp till vänster på sidan.

#4. Vad heter det med ett finare ord då björnar och andra djur sover bort större delen av vintern istället för att hålla sig vakna?

#5. Vad kallas det när ormar ligger tätt intill varandra på vintern.

Läs på om detta i NO-boken på sidan 56.

#6. Med vad andas grodor under vatten på vintern?

Läs på om detta i NO-boken på sidan 56.

#7. Vad heter fåglar som stannar kvar i Sverige på vintern?

Läs på om fåglar som stannar i Sverige på vintern på sidan 57 i NO-boken.

#8. Vilket av dessa däggdjur sover hela vintern?

Läs på om däggdjur på vintern på sidan 58 i NO-boken.

#9. Vad är motsatsen till stannfågel?

#10. Varför har vide ludna knoppar?

#11. Hur klarar myrorna kylan på vintern?

#12. Vad äter älgar, rådjur, harar och kaniner på vintern?

Läs på om detta på sidan 58. Läs även texten bredvid bilderna.

#13. Varför är det bra att skogsharen har vit päls på vintern?

#14. Hur kan vinterharens päls innehålla luft som gör att den håller sig varmare?

#15. På vintern sover grävlingen i sitt...

#16. Hur kan ugglor jaga möss på vintern när det är mycket snö?

#17. Lönnens knoppar är klibbiga därför att...

#18. Vilken av dessa saker tillverkas bland annat av växter med hjälp av bland annat klorofyllet i växten?

#19. Under vilken årstid tappar träd och buskar sina blad?

#20. Under vilken årstid öppnar sig träd och buskars knoppar?

KLAR

Lämna ett svar